Blog

Nederland verliest weer van Google

Navigatie van herkomst naar bestemming gaat steeds nadrukkelijker tot het verkeersmanagement behoren. Niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets, de motor en natuurlijk het OV. En dat moet navigatie zijn zonder gedoe. Dus geen geflipper met 4 verschillende sites of app's om zaken uit te zoeken.

Dus, hoe goed bedoeld ook: alle bestaande navigatiemiddelen vallen direct af als je niet alleen met de auto van deur tot deur reist. Of alleen met de fiets of alleen lopend. Komt dat hulpmiddel eraan? Ondanks alles is het Multimodale-reisinformatie-team van Beter Benutten er nog steeds niet in geslaagd iets op de markt te krijgen dat de verstokte automobileaserijder ook maar een heel klein beetje weet te verleiden.


Google Maps

Google Maps komt nog het dichts in de buurt. Of ik nu in Haaglanden woon, in IJsselstein of Krakiaki. Zoek thuis op internet een plek dicht bij je eindbestemming. Bijvoorbeeld in een stadscentrum, waar je gratis kunt parkeren. Tik dat adres in op je smartphone en laat je daar naartoe leiden. Gaat even goed als een eenvoudige Tomtom. Haal dan je vouwfiets uit de kofferbak, tik in de Google-agenda op 'bestemming' en Google Maps leidt je vlekkeloos via fietsroutes naar je eindbestemming.


Uitdaging

De uitdaging: demonstreer mij een planner die mij een multimodale route adviseert en mij begeleidt van het hoofdkantoor van Movinnio (IJsselstein) naar het hoofdkantoor van DGMR (centrum Den Haag). Werkt het, dan komt er minimaal een halve pagina over die planner in het Movinnio Katern van Verkeer in Beeld magazine. Deze actie loopt tot eind 2015.

Joep Dickhaut - Directeur MovinnioDit artikel komt uit

Deel dit artikel