Blog

'Minister Blok verfrommelt uitvoeringsregels van de Omgevingswet'

In het notaoverleg van maandag 19 december (33 118) over de uitvoeringsregels van de Omgevingswet introduceert minister Blok chaos in de Omgevingswet, aldus Berry den Brinker van Silvur.

In het overleg was geconstateerd dat toegankelijkheidseisen en veiligheidseisen in het Bouwbesluit en Leefomgeving (BBL) zich vooral richten op mensen met een motorische beperking. Voor mensen met een zintuigelijke of cognitieve beperking is in het BBL nauwelijks aandacht. Zo zijn architecten bijvoorbeeld niet verplicht tredenranden van trappen goed zichtbaar te maken met talloze valpartijen als gevolg. Ook hoeven ontwerpers niet te zorgen voor leesbare bewegwijzering in openbare ruimten en gebouwen voor mensen die minder goed zien. En stedenbouwkundigen hoeven niet te voorkomen dat fietsers en voetgangers verongelukken door onoverzichtelijke infrastructuur. Wat het laatste betreft, meer dan de helft van de ernstige verkeersongevallen – 21.000 per jaar - is een enkelvoudig fietsongeval door een val of een botsing met de infrastructuur (klik hier voor meer informatie).
 
Aangezien het net geratificeerde VN-verdrag ‘inzake de rechten van mensen met een beperking’  over alle vormen van beperkingen gaat, dus ook mensen met een visuele of auditieve beperking, zouden vanaf heden uitvoeringsregels ontwikkeld moeten worden mom zulke dramatische ongevallencijfers in gebouwen en de openbare ruimte te voorkomen. GroenLinks en de Christen Unie hebben daarom in motie 53 voorgesteld dat de regering in overleg met cliëntenorganisaties onderzoekt welke eisen aan het BBL toegevoegd moeten worden om veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met visuele auditieve en cognitieve beperkingen te waarborgen. Voor de volledigheid, dat moet dan gaan over de gehele gebouwde omgeving. Inclusief de openbare ruimte.
Minister Blok toonde begrip voor het idee maar stelde voor dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) daarvoor regels moest opnemen in de AMvB over de uitwerking van het VN-verdrag. Het is een duidelijke poging om bouwregelgeving te versplinteren over meerdere wetten.
 
Staatssecretaris van Rijn van VWS heeft overigens wel een rol. Zijn rol is het activeren, monitoren en controleren van de regels die door andere ministeries worden opgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot ‘algemene toegankelijkheid’ voor personen met een beperking. Morgen - 21 december - stuurt hij een brief naar de Tweede Kamer over hoe hij dat gaat doen.
 
Het is dus aan minister Blok zelf regels op te stellen voor de algemene toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving en daarbij ook rekening te houden met personen met visuele, auditieve en cognitieve beperkingen. Dat is de strekking van motie 53 die naar alle verwachtingen donderdag 22 december zal worden aangenomen door de Tweede Kamer. De motie is via deze link te vinden
 
Bovendien zou het goed zijn als Blok in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu regels opstelt voor de algemene toegankelijkheid van de openbare ruimte zodat, bijvoorbeeld het al maar stijgende aantal ernstige fietsers- en voetgangersongevallen kan worden ingedamd. Met betere regels kunnen stedenbouwkundigen en architecten zich meer op de problemen van algemene toegankelijkheid gaan richten, het hoofddoel van het project ‘Georganiseerd Ongemak’.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel