Blog

Regeerakkoord: auto als heilige koe terug op de troon?

Jeroen Weppner, adviseur Strategie en Beleid bij Goudappel Coffeng

Zorgpremie-explosie, nivellering, Marx Rutte, het regeerakkoord beheerst het nieuws. Maar er is zoveel meer interessants te vinden in dit regeerakkoord. Ik voorzie een toename van het aantal autokilometers.

 

Nederland moet sterker uit de crisis komen. Duurzame groei is één van de drie pijlers. De schatkist moet op orde en bundeling van krachten lijkt de oplossing. Al eerder werd gediscussieerd over het opheffen van de WGR+ regio’s. In het regeerakkoord wordt nog rigoureuzer ingezet: samenvoegen van gemeenten van minimaal 100.000 inwoners en maximaal vijf landsdelige provincies. Op meerdere beleidsterreinen is er aandacht voor vergrijzing en krimp in bepaalde regio’s. Dat is positief, maar het effect van die gebundelde kinderdagopvang, (basis)school, kerk, sportvereniging, gemeentehuis of huisarts is niet alleen efficiencywinst. Het betekent vooral langere verplaatsingsafstanden en dus een langere reistijd. In deze 24-uurseconomie is tijd het kostbaarste goed dat we hebben. De fiets wordt de dupe. Straks brengen we de kinderen naar de training, doen boodschappen, posten een brief en halen de kinderen weer op, met de auto. Zelfs de brandstofprijzen lijken daar geen invloed op te hebben.

 

Ook op de langere afstand wordt het gebruik van de auto aantrekkelijker. Fileknelpunten in het hoofdwegennet, vooral op filegevoelige Randstedelijke trajecten, worden onverminderd aangepakt met extra asfalt en beter benutten. De voorgenomen afschaffing van de OV-studentenkaart zal leiden tot verminderd ov-gebruik. In een krappere arbeidsmarkt accepteren we langere woon-werkafstanden. En het middel dat daar enigszins invloed op heeft, wordt uitgesteld: de kilometerheffing. Kortom, ook op de lange afstand is de auto terug op zijn troon.

 

Maar die auto wordt wel steeds schoner! Het kabinet stimuleert energiebedrijven en lokale overheden om afspraken te maken om de groei van elektrische mobiliteit te stimuleren. Langzamerhand veroveren de E-cars, E-bikes en duurzame initiatieven (zoals een binnenstadservice) Nederland, om bij te dragen aan lokale en landelijke doelstellingen ten aanzien van de CO2-uitstoot. De stijgende brandstofprijzen, de onzekerheid op de arbeidsmarkt en koopkrachtverlies geven duurzame mobiliteit – mits voordeling en aantrekkelijk – een zetje in de rug. Binnen het programma Beter Benutten zal volop ruimte zijn om als overheid (als facilitator) en als werkgever (als initiator) te experimenteren met E-cars en E-bikes. De auto keert dan wel terug als heilige koe, maar wel met een groen randje.Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel