Blog

Bewegen door Rotterdam anno 2015

Ikzelf kan elke ochtend kiezen hoe ik naar de Rotterdam reis, namelijk met de fiets, het OV of de auto. Deze keuzevrijheid is van belang voor de hedendaagse reiziger, waardoor de rol van de overheid verschuift van initiëren naar faciliteren van verplaatsingen. Wat is hiervan het gevolg?

De stad als ontmoetingsplek

De auto gebruik ik bijna nooit. Ik reis meestal per fiets, zeker als het droog is. Tegenwoordig toch ook vaak met het OV: opstappen bij metrostation Kralingse Zoom en uitstappen bij Wilhelminaplein. Ik kijk vaak ook welke activiteiten ik op die dag moet doen en welk vervoermiddel daarbij handig is. Moet ik op veel plekken in de stad zijn dan ga ik bijna altijd op de fiets, dat is toch het snelst. Vroeger kinderen ophalen bij de kinderopvang betekende altijd op de fiets, want dan is de reistijd betrouwbaar en ben je altijd op tijd.
 

Welke route ik kies is ook afhankelijk van het weer. Tegenwoordig kan ik met het pontje over bij Kralingen naar Feijenoord. Altijd leuk om even te varen op de Maas, zeker met mooi weer. De tocht is kort en ik fiets binnen tien minuten naar Rotterdam. Het centraal station is prachtig nieuw en wordt door veel mensen gebruikt. Het is naast een belangrijk knooppunt ook steeds meer een ontmoetingsplek aan het worden. Dat blijkt wel uit het feit dat ProRail tijdelijk de toegangspoortjes sloot en je er alleen met OV-kaart door kon. De helft van de klandizie was verdwenen bij alle winkeltjes onder de sporen.        
 

De reiziger beslist zelf

De Rotterdamse regio kan de komende jaren nog wel teren op een aantal grootschalige investeringen, zoals de ombouw van de Hoekselijn naar metrokwaliteit, de Blankenburgverbinding en de A13/A16. De verbreding van de A15 en de bouw van de A4 Delft – Schiedam zijn binnenkort afgerond en in 2015 in gebruik. Deze investeringen worden nog op traditionele wijze door veelal Rijksgeld en regiogeld gefinancierd en zijn nodig voor het economisch functioneren van de regio. Toch constateer ik veel veranderingen binnen de mobiliteitswereld. De hedendaagse reiziger heeft behoefte aan meer flexibiliteit voor zijn verschillende verplaatsingen. Hij wil zelf de op maat gesneden keuzes kunnen maken binnen het brede scala aan mogelijke vervoerswijzen.
 

Het gebruik van slimme ICT- en automatiseringstoepassingen leidt tot een steeds beter beeld van alle beschikbare vervoersmogelijkheden, waardoor de reiziger zelf een bij zijn behoefte aansluitende reisketen kan realiseren in eigen tijd. Naast de wereldwijde niet meer groeiende automobiliteit in het stedelijk gebied, neemt ook het eigen bezit van een vervoermiddel (auto) af in belang. Binnen de mobiliteitswereld zijn veel specifieke doelgroepen te onderscheiden die hun eigen mobiliteitseisen stellen, zoals de huidige jongeren en de vitale gepensioneerden. Kortom, de vraag naar maatwerkoplossingen passend bij de individuele mobiliteitsbehoefte neemt steeds sterker toe. Marktpartijen spelen daar met een groeiend aanbod van zeer uiteenlopende commerciële mobiliteitsdiensten inmiddels slim op in.
 

Gezond Rotterdam

In Rotterdam is de uitdaging een goede balans tussen de kwaliteit van de bereikbaarheid en de kwaliteit van leven in de stad steeds te organiseren. Het accent binnen Rotterdam schuift langzaam naar de verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Rotterdammer. De stad wordt groener en zeker in de binnenstad fietsvriendelijker en er ontstaat er een discussie over een “autoluwere” Coolsingel. Een tweede verandering is dat binnen het fysieke infrastructurele netwerk de focus sterk op het zo goed mogelijk benutten van het bestaande mobiliteitsnetwerk is gaan liggen. Hierbij verandert de rol van de overheid van meer initiëren naar meer faciliteren van verplaatsingen.
 

Het stimuleren van de kracht van de markt is hierin belangrijk, waarbij de zoektocht naar initiatiefnemers met ‘energie’ en participatie met burgers, ondernemers en andere partijen in stad en regio plaatsvindt. Een interessant voorbeeld van deze benadering is De Verkeersonderneming, de samenwerkingsorganisatie van gemeente, stadsregio en Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat, die gestart is met het vormgeven van de Rotterdamse Mobiliteitsmarkt waar vraag en aanbod samen komen. De belangrijkste motivatie van deze organisatie is het bieden van duurzame mobiliteitsdiensten waarbij een toekomstvaste gedragsverandering kan plaatsvinden via sociale innovatie.
 

Werkgevers ontdekken dat hun werknemers best bereid zijn anders naar hun werk te reizen en dat dit uiteindelijk geld oplevert, oftewel er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Begin december 2013 werd onder aanvoering van minister Schultz en portefeuillehouder/wethouder Baljeu de markt geopend in het nieuwe Luxor. Opvallend was dat er zestien marktpartijen, als winnaars van de eerste aanbesteding voor oplossingen voor de fileknelpunten in onze regio stonden te trappelen om hun mobiliteitsdiensten aan te bieden. Daarbij ging het om het anders reizen in de spits tot het aanbieden van een fitnessinstructeur bij de P+R voor een sportief vervolg naar kantoor. Kortom, er zit veel energie in deze nog te ontginnen markt.
 

Rotterdamse Mobiliteitsagenda

De komende jaren staat de stad Rotterdam voor een aantal mooie uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Er is een ander accent gelegd met de Rotterdamse Mobiliteitsagenda, namelijk:

  • Rotterdam: Gezonde en Bereikbare stad
  • Rotterdam: “Binnenstad citylounge, de auto te gast”
  • Rotterdam: Fietsstad van de toekomst
  • Rotterdam: Marktplaats mobiliteitsinnovatie en samenwerking
  • Rotterdam: Bereikbaarheidskwaliteit motor voor ruimtelijke-economische ontwikkeling

Nu moeten we het nog waarmaken!


Door: Martin Guit

Deel dit artikel