Blog

De grens van de fiets

Is de e-bike of speedpedelec wel een fiets? Wat is tegenwoordig nog 'langzaam verkeer'? Waar ligt de grens en waarom? De elektrische ondersteuning is momenteel begrensd tot 25 km per uur. Waarom geen 20, 30 of 50 kilometer per uur? Volslagen willekeur?

Neem de ligfiets en z'n broertje de velomobiel. Laatste doet qua snelheid niet onder voor een auto. Het werelduurrecord is ruim 90 km en de topsnelheid over 200 meter bedraagt ruim 130 km per uur. Dit geldt dus voor een mens aangedreven voertuig. Waarom mag een motor niet op het fietspad rijden met een snelheid van 15 km per uur? Te breed? En een scootmobiel?

 

Integrale benadering is vereist

Waar het uiteindelijk om gaat is de veiligheid van de mobilist en de bereikbaarheid. Beide binnen politiek vastgestelde (financiële) grenzen. Onderscheid naar snelheid in plaats van onderscheid naar soort voertuig is volgens mij een beter startpunt om het debat over veiligheid en bereikbaarheid te voeren. De basis is er met onderscheid tussen langzaam verkeer en snelverkeer. Nu nog middelsnelverkeer… Een integrale benadering is vereist!  

Joep Dickhaut - Directeur MovinnioDit artikel komt uit

Deel dit artikel