Blog

Laat file-informatie niet aan de markt over

Erik Jongenotter, specialist verkeersmanagement , Witteveen+Bos.

De overheid vindt filemeldingen essentieel in de strijd tegen files. Ze vindt ook dat de markt dat moet verzorgen. Een waardevolle toevoeging is publieke ‘file radio’. Dat is simpel, effectief en goedkoop, heeft het hoogste bereik en kan snel worden ingevoerd. Als het bestrijden van files een publieke taak is, is het geven van verkeersinformatie dat ook.

 

Verkeersinformatie is een van de vijf wapens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de strijd tegen files. Met de juiste file-informatie kunnen automobilisten op tijd een andere route kiezen, zo is de terechte gedachte. Daarom investeert Rijkswaterstaat miljoenen euro’s in de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens (NDW) en in vele dynamische informatiepanelen langs de weg, à één ton per stuk. Ondanks al deze inspanningen schiet de huidige file-informatie nog veel te kort.

 

Op dit moment is uitgebreide file-informatie via internet beschikbaar en kan voor de reis geraadpleegd worden. Tijdens de rit is internetten voor een bestuurder niet mogelijk, hij moet zijn file-informatie dan op een andere manier krijgen. Hij is aangewezen op de radio, de dynamische informatiepanelen boven de weg en eventueel zijn tomtom.

 

Op de radio worden, juist als er veel files staan, alleen de ‘opvallende’ genoemd. Dat gebeurt ook slechts een beperkt aantal keren per uur. De informatiepanelen geven wel continu actuele informatie. Maar hier is de beperking dat tegenwoordig alleen reistijden worden gegeven. Met de juiste aandacht voor het verkeer kan een autobestuurder gemakkelijk een filebericht op de radio of een informatiepaneel missen. Ook tomtoms hebben zo hun beperkingen. Je moet investeren in een kastje en een abonnement. En ook deze informatie is beperkt. Zonder complete informatie over de files op je route is het toch weer een gok: zal de file snel oplossen of volg ik die alternatieve ‘kruip door sluip door’ route van de tomtom?

 

Heel veel automobilisten beschikken daardoor niet of over te beperkte file-informatie. En dat terwijl al die beschikbare filegegevens kunnen worden verspreid via het kastje dat iedereen al in zijn auto heeft: door een radiozender met alleen maar file-informatie. In de zoektocht naar hightech oplossingen wordt dit zeer effectieve, conventionele wapen over het hoofd gezien.

 

Een publiek file-radiostation, per regio, zou niets anders moeten doen dan 24 uur per dag alle files melden, zonder reclame, zonder muziek. Iedere automobilist met een radio – bijna iedereen dus – kan op ieder gewenst moment met één druk op de knop alle informatie horen en indien nodig een andere route nemen. Investeren in kastjes of abonnementen is niet nodig, evenmin als kijken op een schermpje – het is dus ook veilig. Geen files? Kondig dan wegwerkzaamheden aan. Of geef korte verkeerstips over gewijzigde verkeersregels aan de perfect afgemeten doelgroep. Ook kan het station dienen als ‘verkeers-rampenzender’ bij grote ongelukken of bij bijzondere weersomstandigheden.

 

Commerciële initiatieven kunnen uitgebreidere diensten aanbieden. Laat wat dat betreft duizend bloemen bloeien. Als er maar één vaste, betrouwbare plek is waar je zeker weet dat je altijd precies dát krijgt wat je nodig hebt op het moment dat je het nodig hebt – álle filemeldingen, niet minder maar vooral ook niet meer.

 

Goede file-informatie zorgt voor minder vertraging, minder onveilige situaties en door de betere doorstroming voor een betere luchtkwaliteit. Vergeleken met de kosten van de databank van Rijkswaterstaat en dynamische informatiepanelen zijn de kosten van publieke fileradio vrijwel nihil. De meldingen kunnen voor het grootste deel worden geautomatiseerd, slechts een radiofrequentie volstaat. En ook die is in bezit van de overheid. Daarom moet de overheid haar eigen woorden serieus nemen en het verstrekken van file-informatie als publieke taak op zich nemen.Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel