Blog

Stemt u verkeerskundig?

Peter Zwaneveld, programmaleider, Centraal Planbureau (CPB)

In de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB en PBL staan alle plannen van de politieke partijen en hun effect op het terrein van verkeer en vervoer. Verplichte leesstof voor verkeerskundigen? In ieder geval verschillen de partijen sterk in de wijze waarop ze in de toekomst de bereikbaarheid van Nederland willen vormgeven, dan wel het mobiliteitsbeleid willen gebruiken om het begrotingstekort voor een deel te dichten.

Woensdag 12 september 2012 is het zover: u mag als stemgerechtigde weer de toekomst van Nederland (mede) bepalen. Wat vindt u belangrijk? Moet er worden bezuinigd op de aanleg van wegen of spoor? Moet er een congestieheffing komen om de files eindelijk eens aan te pakken of ziet u liever extra rijstroken? 120 km of 130 km per uur? Of werkt u wel als verkeerskundige, maar vindt u een goede gezondheidszorg toch belangrijker?

De verkiezingsprogramma’s laten zien welke keuzes politieke partijen voorstellen voor de jaren 2013-2017. In de aanloop van de verkiezingen hebben wederom vele politieke partijen gevraagd om een analyse van hun verkiezingsprogramma’s. Deze analyse van het Centraal Planbureau (CPB), in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is op 27 augustus  verschenen met de toepasselijke naam ‘Keuzes in Kaart 2013-2017’. In dit rapport worden de verkeerseffecten –van onder meer auto- en ov-gebruik, files en reistijdwinst - expliciet in beeld gebracht van de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Wat vinden de politieke partijen belangrijk op het terrein van verkeer en vervoer? Wie wil een kilometerheffing voor auto’s invoeren en welke partij verlicht de lasten voor de automobilist het meest? Of welke partij zorgt er nu eindelijk eens voor dat de files fors worden gereduceerd? Onze analyse laat zien dat de partijen sterk verschillen in de wijze waarop ze in de toekomst de bereikbaarheid van Nederland willen vormgeven. En of ze mobiliteitsbeleid willen gebruiken om het begrotingstekort (gedeeltelijk) te dichten.

Als u direct de digitale versie van deze blog leest nadat u Verkeerkunde op de deurmat heeft gevonden, dan bent u één muisklik verwijderd van de antwoorden op bovenstaande vragen. Lees het hoofdstuk Bereikbaarheid, dan bent u vakmatig voorbereid voor de komende kabinetsperiode. U heeft dan ook nog tijd om, in aanloop van de verkiezingen op 12 september, ook de plannen van de politieke partijen op andere terreinen zoals zorg, klimaat, woningmarkt, koopkracht en nog veel meer door te nemen. En dan uw stem uit te brengen.Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel