Blog

Snorfiets naar de rijbaan is juist een goed medicijn

Wim Bot, Fietsersbond

Ferry Smith ageert in zijn blog ‘SOR, een ongeneeslijke ziekte’ tegen het Amsterdamse plan om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen, met helm. In tegenstelling tot de ANWB vindt de Fietsersbond het wel een goed plan: geen ongeneeslijke ziekte, maar een goed medicijn. Graag ga ik namens de Fietsersbond wat uitgebreider in op het betoog van Ferry Smith.

 

Nergens in zijn blog lijkt Ferry Smith zich te realiseren dat er echt een groot probleem is met de snorfietsen, met name in Amsterdam. De Fietsersbond vraagt daarvoor al vier jaar aandacht, op uitdrukkelijk verzoek van onze leden. Op onze actiewebsite www.scooteroverlast.nl werden in korte tijd meer dan 300 reacties geplaatst, vaak schokkende verhalen van fietsers die door scooters werden aangereden of van het fietspad gereden, verhalen ook van ouders die niet meer durven te fietsen met hun kinderen. 

 

De urgentie van een oplossing voor de fietsers klinkt nergens door in het stuk.

Ook ontbreekt een duidelijk inzicht in de hedendaagse snorfiets. Smith schaart de snorfiets onder de slimme vervoerswijzen in het stedelijk verkeer. Mij ontgaat wat er slim is aan een voertuig dat in de overgrote meerderheid van de gevallen opgevoerd is (vaak al in de winkel) en extreem energie-inefficiënt en vervuilend is en enorme geluidsoverlast oplevert.  Het is kortom een voertuig dat heel slecht is voor de gezondheid van de mensen in het stedelijk gebied.

 

Emissies

Een vorig jaar verschenen TNO-rapport liet zien hoe slecht het met de emissies van de gekeurde voertuigen  (ook viertakt) was gesteld. Dat rapport noemt Smith niet, evenmin als de snelheidsmetingen van Rijkswaterstaat, Fietsersbond Amsterdam en gemeente Amsterdam: metingen die allemaal aantonen dat het veel te hard rijden van de snorfiets een regel is en geen uitzondering. Wel schrijft hij dat er nog steeds weggebruikers zijn die bewust kiezen voor een snorfiets die niet harden kan dan 25 kilometer per uur. Tsja, het is maar wat je wilt benadrukken…

 

Helm

De snorfiets van tegenwoordig is al lang niet meer de fiets met hulpmotor (de Spartamet) van vroeger. Het is gewoon hetzelfde voertuig als een bromfiets, hij heeft alleen een andere kleur kenteken en mag daarom wel op het fietspad en de bestuurder hoeft geen helm op. Dat is ook de voornaamste reden voor het succes van de snorfiets, het is een bromfiets waarvoor de regels van de bromfiets niet gelden.

 

Geen eigen mobiliteitswaarde

Ten opzichte van de gewone bromfiets, die voor mensen die zich geen auto kunnen veroorloven in ieder geval in een mobiliteitsbehoefte voorziet, heeft de snorfiets op de keper beschouwd geen eigen mobiliteitswaarde. En voor zover die dat nog enigszins had, heeft de elektrische fiets die teniet gedaan. Er is immers geen enkele reden waarom de berijder van de snorfiets in de stad geen gebruik zou kunnen maken van de elektrische fiets, die ook 25 mag rijden met trapondersteuning.

 

Er is een situatie gegroeid die ongewenst is en niet makkelijk op te lossen. Het veranderen van de Europese regelgeving duurt vele jaren. Voorstellen om landelijk de plek op de weg te veranderen kunnen niet op een meerderheid rekenen. Vandaar dat de gemeente Amsterdam met het eigen voorstel gekomen is. Met volle steun van de burgemeester, het oude en het nieuwe college en de oude en nieuwe gemeenteraad.

 

De SWOV geeft in het rapport dat op verzoek van de gemeente is gemaakt, aan dat de maatregel naar verwachting zal leiden tot 38 procent minder slachtoffers onder de bestuurders van de snorfietsen. Voor de fietsers zal er uiteraard ook een groot positief effect zijn.  Het klopt dat deze inschattingen ‘educated guesses’ zijn. Er is immers geen ervaring mee,  er kan alleen een analogie worden gemaakt met de bromfiets op de rijbaan.  De Fietsersbond vindt het daarom verstandig de maatregel  goed voorbereid in te voeren in de stad waar de overlast verreweg het grootst is en deze conform de aanbevelingen van de SWOV zorgvuldig te monitoren en verder onderzoek te verrichten.

 

Van harte

De oproep van Smith tot een heroriëntatie op het stedelijk verkeer en een andere verdeling van de beschikbare ruimte onderschrijf ik van harte. De discussie daarover voert de Fietsersbond ook al geruime tijd met Smiths ANWB en de branchepartijen Rai Vereniging en BOVAG. Die discussie zullen we echter niet op korte termijn kunnen afronden, terwijl er voor de snorfietsproblematiek nu een oplossing nodig is.

 

SOF

De snorfiets op de rijbaan is geen ongeneeslijke ziekte, maar het beste medicijn dat we op dit moment hebben. Doen dus, want de Snorfiets op het Fietspad: dat is een sof.Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel