Bedrijfsnieuws

Druk op de openbare ruimte neemt toe

Het is een feit: Nederland telt sinds kort 17 miljoen inwoners! Al deze zeventien miljoen inwoners maken gebruik of gaan gebruik maken van de openbare ruimte in Nederland. Daarmee neemt de druk op de openbare ruimte steeds verder toe en wordt benadrukt dat die ruimte, die wij allemaal delen met elkaar, een hele belangrijke functie heeft.

Leefbare en veilige openbare ruimte

De openbare of publieke ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte, die voor iedereen toegankelijk is en waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Het gros van de openbare ruimtes bevindt zich in de open lucht. In de meeste landen houden overheden van verschillend niveau zich bezig met de inrichting, het beheer en het gebruik van die ruimte. Vooral op gemeentelijk niveau doen zich hierover veel discussies voor tussen gebruikers, burgers en bestuurders. Door de snelle bevolkingsgroei gaan deze discussies vaak over de vraag hoe de openbare ruimte leefbaar en veilig blijft. Het streven naar minder hinder en overlast van interventies in de openbare ruimte, zoals werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur, komt steeds hoger op de agenda te staan.


Introductie MOOR Index

Het MOOR Platform® is dé standaard in Nederland voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met het plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Met zo’n 200 aangesloten gemeenten en alle netbeheerders herbergt het MOOR Platform® inmiddels een schat aan data. Deze data zegt iets over de wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met werkzaamheden aan kabels en leidingen. In de dagelijkse hectiek ontbreekt het echter vaak aan tijd om uit deze data waardevolle informatie te halen. Informatie waarmee het kabels- en leidingenproces nog beter, efficiënter en klantvriendelijker kan worden ingericht.


MOOR introduceert daarom de MOOR Index. Het indexcijfer geeft per gemeente de mate van overlast weer voor gebruikers van de openbare ruimte naar aanleiding van werkzaamheden aan kabels en leidingen. Dit is afgezet naar inwoner per gemeente en vergeleken met het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde MOOR gemeenten 2015 is 7,0. Ed Schravesande, Commercieel Directeur bij PSMS, leverancier van onder andere het MOOR Platform®, zegt: “De MOOR index geeft een indicatie op een feitelijke en transparante manier. Dit is waardevolle informatie die wij ter beschikking stellen aan de markt, waarmee men kan benchmarken met andere gemeenten en ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit biedt een absolute meerwaarde op bestuurlijk niveau en richting de burgers”.


Hoe scoort uw gemeente?

Wilt u weten wat het MOOR Indexcijfer is van uw gemeente? Bezoek de homepage van moorwerkt.nl. Hier kunt u uw indexcijfer direct opvragen. Indien u hierover meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen via 035 -524 89 03.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel