Artikel

Uitkomsten innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen

Het is alweer een tijdje terug dat ik voor Margrittes kunstwerk ‘Ceci n’est pas une pipe’ stond. Gedurende de twee jaar dat het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen nu bestaat moet ik daar vaak aan terugdenken. Gaan al die discussies wel over het verduurzamen van basisscholen?

Auteur: Donald van den Akker, senior projectleider Platform31


In 2018 ging het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen van start. Als tijdelijke opvolger van de Greendeal Scholen werden elf pilotprojecten geselecteerd voor een extra financiële ondersteuning. Daarbij werd een ‘kennis- en leerprogramma’ opgezet door Platform31 en Ruimte-OK. Geen programma met vooropgezette doelen en activiteiten maar een ‘iteratief en adaptief’ programma dat beoogde het proces van verduurzaming van basisscholen verder te krijgen. In hoeverre dat uiteindelijk gelukt is, is altijd weer de vraag. Tot inzichten heeft het zeker geleid. 

Totaalvoetbal 

Metaforen gaan natuurlijk maar tot een bepaalde hoogte op. De metafoor van het totaalvoetbal, zoals onder meer door Johan Cruijff gepredikt, is wel beeldend. In die metafoor is iedereen altijd in beweging, ook als je de bal niet hebt. Het gaat niet alleen om het team dat in het veld staat maar om de hele organisatie, van sterspeler tot kantinemedewerker. In het veld sta je de ene keer in scoringspositie maar een volgend moment trek je je juist terug om ruimte te geven aan een ander om te scoren.Deze metafoor kwam naar voren toen we de activiteiten analyseerden die moeten leiden tot het verduurzamen van basisscholen. Aan de hand van het model van ‘de ruggengraat’ werd duidelijk dat er heel veel activiteit plaatsvindt, maar dat er van ‘totaalvoetbal’ nog lang geen sprake is. Daar moet nog veel voor worden geleerd. Leren van elkaar en leren door te doen. Alles voor het lerende kind.

Leer meer tijdens de Verbindingsdag Gezonde Scholen

De uitkomsten van het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse scholen wordt tijdens de digitale Verbindingsdag Gezonde Scholen op 11 november verder toegelicht door Donald van den Akker, senior projectleider bij Platform31.


Benieuwd? Meld u nu gratis aan voor de Verbindingsdag Gezonde Scholen.

Deel dit artikel