Artikel

De waarde(ring) van natuurinclusief bouwen

Wat is de waarde van natuurinclusief bouwen? Wat levert het op en wordt het wel op waarde geschat? Deze en meer vragen stonden centraal tijdens de Rondetafel Waarde(ring) van de netwerkbijeenkomst Natuurlijk 2020.

De netwerkbijeenkomst werd georganiseerd door Biind, in opdracht van Provincie Overijssel en Het Oversticht, vanuit het programma Natuur voor Elkaar. Matthijs Nijboer was namens Natuur & Milieu Overijssel de gespreksleider, Egbert Roozen (directeur VHG), Eva Stache (architect) en Femke Jochems (Vogelbescherming) schoven digitaal aan.

Groen als bouwmateriaal

Nijboer trapte af door het dilemma van natuurinclusief bouwen concreet te maken. Wie betaalt er voor het nestkastje? De vogel waardeert het nestkastje, maar betaalt geen huur. Wie draait er op voor de kosten? Het is misschien een wat flauw voorbeeld, maar in een notendop wel waarom natuurinclusief bouwen nog lang geen gemeengoed is. We zullen de waarde dus goed in kaart moeten brengen. “We proberen vaak om appels en peren tot moes te maken”, aldus Nijboer. “Ik heb het zelf erg gewaardeerd om onderscheid te maken. Tussen gebruikswaarden, toekomstwaarde en belevingswaarde.”


Nijboer introduceerde zijn tafelgasten aan de hand van een typerende quote, waarna elke spreker zijn of haar visie op het onderwerp gaf. Eva Stache is ervan overtuigd dat natuurinclusief bouwen de enige goede weg is: “Voor de TU Delft doe ik met een aantal anderen onderzoek naar groen als bouwmateriaal. Hoe moeten we vegetatie gebruiken om klimaatproblemen op te lossen? Onze bevindingen zijn oneindig interessant: door het uitbannen van natuur in bebouwde omgeving brengen we onszelf in gevaar. De oplossing is vegetatie, niks anders. Natuur is niet alleen nodig omdat het leuk is, maar om te kunnen overleven, net als eten.”

1 miljoen woningen

Een stevige boodschap. Als we op de huidige voet doorgaan staat het voortbestaan van de mens op het spel. Het was waar Egbert Roozen naar eigen zeggen buikpijn van krijgt: “De komende 10 jaar worden 1 miljoen huizen gebouwd. Ik heb aan de Wageningen Universiteit gevraagd wat deze versteningsopgave betekent voor de kwaliteit van de leefomgeving. In mijn eigen woonomgeving wordt niets gedaan aan natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatie. Ik pleit ervoor om alles mee te nemen. We hebben alles klaarstaan, maar er is onvoldoende bewustzijn voor achterliggende opgaven. De kosten van herstel zal bij andere partijen komen te liggen die zich daar nu nog niet bewust van zijn. We moeten de slag maken naar biodiversiteit op dak, waterbuffering etc. We zijn er al lang klaar voor.”


Femke Jochems (Vogelbescherming): "Verstedelijking is een van de drukfactoren voor natuurinclusief bouwen, ondanks dat het voor zowel mens als dier waarde heeft. Dus het antwoord op de vraag wie er voor het vogelkastje betaalt ligt aan wanneer je de vraag stelt. Doe je dat aan de achterkant van proces, dan komt het inderdaad neer op dit soort platte vragen. Doe je dat meteen, dan hoort het vogelkastje bij het volledige plan. Hoe richten we de fysieke leefomgeving in zodat mens en dier en fijn kunnen leven?”

Lees verder op Biind

Het volledige verslag van het rondetafelgesprek is te vinden op kennisplatform Biind. Daar bespreken de tafelgenoten hoe natuurinclusief bouwen verankerd kan worden en hoe een gebiedsgerichte aanpak meer ruimte kan geven aan de natuur. Lees hier het verslag.


Het gesprek werd georganiseerd als opmars naar de congres Natuurlijk 2020. Neem alvast een kijkje of meld u aan voor dit evenement op 19 november.

Deel dit artikel