Artikel

8 kansen om groen te integreren op gebiedsniveau

De naderende Omgevingswet, de opkomst van natuurinclusief bouwen, verschillende procestools; de meerwaarde voor vastgoed in groenblauwe omgevingen is niet meer te ontkennen. Nico Wissing (NL Greenlabel) en Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) geven inzicht én tips voor de praktische kant van zaken.

In het artikel ‘De meerwaarde van groen’ duikt Nico Wissing, tuin- en landschapsontwerper en medeoprichter van NL Greenlabel, uitgebreid in op de ontwikkelingen rond bouwen met de natuur. Ontwikkelaars en bouwers passeren de revue, want ook zij blijven overtuigd van de meerwaarde van groen; voor mens, omgeving en klimaat.


Toch is het complexe materie, zo geeft Wissing ook toe in het artikel. Klimaatverandering, verstedelijking en afname van biodiversiteit weten veel los te maken in de markt, waardoor er volgens Wissing ‘een mentaliteitsverandering te bespeuren’ is. Hierom geeft Wissing een achttal richtlijnen, gericht op de vastgoedsector:

  1. Breng de financiële, sociale en ecologische meerwaarde van groen in kaart.
  2. Zet procestools in om duurzaamheid van ontwerp tot realisatie inzichtelijk te maken en te borgen.
  3. Anticipeer op effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress, door vergroeningsmaatregelen te treffen.
  4. Denk vanuit het bestaande landschap, inclusief karakteristieke elementen.
  5. Stimuleer betrokken partijen om integrale duurzaamheid in hun organisatie te integreren; werk in multidisciplinaire teams.
  6. Maak tijdens de opleiding al cross-overs tussen andere opleidingsdomeinen zodat studenten naast een specialisme ook generalistisch kunnen schakelen.
  7. Breng een team van specialisten vanuit verschillende sectoren bij elkaar en werk vanuit een gezamenlijk ambitieniveau.
  8. Pas het Rijnlands model toe in de samenwerking met anderen, waardoor op basis van gelijkwaardigheid de aanwezige kennis wordt benut op een manier die het eindresultaat ten goede komt.

Meer informatie en inzichten, alsook enkele feiten en cijfers die de meerwaarde van groen aantonen, kunt u verder lezen in het oorspronkelijke artikel.

Bouwen met natuurlijke materialen

De komende editie van Stedebouw & Architectuur staat in het teken van Circulair Bouwen. Met gasthoofdredacteur Daan Bruggink (ORGA architect) aan het roer, staat u een uitgebreide kijk op de natuurlijke cirkel van circulariteit te wachten. Houd de website in de gaten voor meer informatie over deze editie, die op 22 mei verschijnt.

Deel dit artikel