Artikel

Leefbaarheid Amsterdamse wijken moet omhoog

De leefbaarheid in Amsterdamse buurten met voornamelijk sociale huurwoningen, gaat flink achteruit. Yvonne Witter en Henrike Klok schreven er een artikel over, dat verschijnt in de eerste editie van Stedebouw en Architectuur van dit jaar. Hier alvast een sneak preview.

In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties deed RIGO onderzoek naar het effect van de instroom van kwetsbare huurders op de leefbaarheid in wijken. Dat effect blijkt negatief. En de tweedeling tussen rijke en arme buurten wordt steeds groter. Corporaties, welzijn- en zorgaanbieders merken dit dagelijks. De onderzoekers concluderen dat er een directe relatie bestaat tussen een toename van bewoners in een kwetsbare situatie en een verslechtering van de leefbaarheid.

Investeren in sociale woningen 

Er zijn twee manierenom op de langere termijn te werken aan het versterken van deze buurten: investeren in de sociale woningvoorraad en het differentiëren ervan. In verschillende buurten waar Rochdale woningen heeft, ligt er een grote fysieke opgave, zoals bijvoorbeeld in de Amsterdamse Van Deysselbuurt. Hier werkt Rochdale nauw samen met de gemeente aan een brede fysieke aanpak.

Doelgroepen en prijsklassen

Het woningaanbod in deze buurt is nu erg eenzijdig. Negentig procent van de woningen in de buurt is sociale huur en 10 procent vrije sector. Een gemengde buurt betekent aanbod voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld: ouderen, starters, jongeren en gezinnen. En het betekent ook aanbod van woningen in verschillende prijsklassen. We streven naar 60 procent sociale huur en 40 procent vrije sector. Omdat we nieuwe woningen willen bijbouwen blijft het aantal sociale huurwoningen in de buurt ongeveer gelijk.

Meer woningen en behoud groen 

Het is voor Amsterdam belangrijk dat er meer woningen bijkomen omdat er steeds meer vraag is naar huizen. Gemeente en Rochdale zien dat ook als een belangrijke opgave. Door woningen bij te bouwen kunnen we verschillende woningen voor verschillende doelgroepen aanbieden. Het is hoe dan ook van belang dat het aantal sociale huurwoningen in de buurt gelijk blijft.


Het gebied ten noorden van de Lodewijk van Deysselstraat houdt een groen karakter. Langs de zuidrand van de buurt wordt de Burgemeester Roëllstraat aangepakt. Het idee is om er een stadsstraat van te maken met meer woningen en voorzieningen. Nu is het vooral een brede, lege straat. Er is ruimte om woningen bij te bouwen.
 


Dit was een gedeelte van het artikel over de leefbaarheid in Amsterdamse wijken. Het hele artikel is binnenkort te lezen in editie Bouw en Zorg van Stedebouw en Architectuur. 

Deel dit artikel