Artikel

Durf te springen naar een circulaire economie

Innovatie wordt gedreven door het hoger leggen van de lat en door het lef vanuit de markt. Hoe hoog de lat moet komen te liggen is meetbaar te maken, net als circulariteit en biobased bouwen. De Building Circularity Index kan als basis dienen voor circulaire uitvraag.

Auteur: Woud Jansen, directeur Alba Concepts

Het proces dat we aanbesteden noemen, heeft in principe niets met circulariteit, biobased, hergebruik, mobiliteit of wat dan ook te maken. Aanbestedingen zijn niet circulair. Gebouwen en gebieden kunnen dat wel worden! 

Gemiste kans

Wanneer een initiatief is uitgewerkt en de stap wordt gemaakt naar planvorming, ontstaat ineens de verwarring. Wie is verantwoordelijk voor dit proces? Wie heeft het initiatief genomen? Hier ontstaat de kanteling van een ondernemende en intuïtieve gedachtegang, naar een welgeorganiseerd en heus proces. Dit is het moment waarop ontwikkelende, ontwerpende en managende marktpartijen zitten te wachten. 


Het moment dat zij de vastgestelde duurzame 
ambities kunnen vertalen naar concrete plannen. Echter, de praktijk toont aan dat uitvragen zo zijn ingericht, dat er bij de verdere planuitwerking nagenoeg geen waardering is op het gebied van circulariteit en biobased bouwen. Een gemiste kans.
Juist bij het contacteren van de markt moeten 
deze thema’s maximaal verankerd zijn in aanbestedingsprocessen. Maar hoe we de inrichting van dit proces ook noemen, of dit nu een Best Value Procurement is, een concurrentiegerichte dialoog of een onderhandse uitvraag, het gaat om de inrichting. Een goede aanbesteding kent drie belangrijke stappen. Het belangrijkste is het antwoord op de vraag die we onszelf bij iedere start van een proces moeten stellen: wat is het doel? Ofwel, set the goal!


Wanneer helder is wat de doelen 
zijn, is het belangrijk om vast te stellen wat het proces gaat worden om deze doelen te halen. Tot slot is het noodzakelijk vast te stellen, wat de wijze van toetsing zal zijn. En juist deze laatste stap, zeker als het gaat om de ‘nieuwe’ thema’s zoals biobased bouwen, is niet eenvoudig.

Lees verder in Stedebouw & Architectuur, thema Circulair Bouwen 2020

Dit is een voorpublicatie van het artikel Ambachtelijk bouwen met CLT in het magazine Stedebouw & Architectuur, thema Circulair Bouwen van 2020, dat op 20 mei verschijnt. Dit magazine lezen? Dat kan! Download de editie op 20 mei in onze nieuwe online bibliotheek.

Deel dit artikel