Artikel

Deze Duurzaam Gebouwd Congres workshops mag u niet missen

Het Duurzaam Gebouwd Congres heeft meer in z’n mars dan alleen plenaire presentaties en netwerkmomenten. Wij lichten drie workshops uit waarin de (inter)actie met deelnemers voorop staat.

Drenthe woont circulair - where to begin?

Deze workshop komt uit de koker van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Anne Struiksma vertelt als specialist Energie, Duurzaamheid en Circulariteit over een framework en visie voor circulair bouwen. Deelnemers maken met haar de reis van ‘waarom’ naar ‘hoe’ en ‘wat te doen’.

Circulaire bouweconomie: uitvoeringsprogramma van het transitieteam en het 10-R-Model

Het drietal Irma Thijssen, Thomas Wellink en Gerard Vos gaat in op de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, erop gericht om handvaten te bieden voor een circulaire omgeving voor 2050. U leert in deze sessie meer over de Uitvoeringsagenda 2020, de MPG en het materialenpaspoort. Verplichte kost als u een update wilt rondom circulariteit en hierover wilt sparren.

Energietransitie van onderaf

Heeft u vooral interesse in het ontdekken van ervaringen van bottom-up initiatieven, dan bent u bij de workshop van Aleida Verheus en Beau Warbroek bij het juiste adres. Lessons learned uit een gezamenlijk wijkplan voor Den Haag en Amsterdam komen naar voren en inzichten over de samenwerkingen tussen gemeenten en bewonersinitiatieven in Friesland komen aan bod.

Duurzaam Gebouwd Congres 2020

De uitdagingen rondom die scherpe ambities en de invulling ervan komen ook aan bod tijdens de keynote van gedeputeerde Stelpstra tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020, op 6 februari in de Bonte Wever. Alleen al om die kennisdeling en het bijbehorende netwerken mag het Duurzaam Gebouwd Congres niet ontbreken in uw agenda. 


Op DuurzaamGebouwdCongres.nl wordt de Drentse opgave uitgebreid aan u voorgesteld en vindt u meer informatie over het programma. Naast de plenaire presentaties, de workshops en de netwerkmomenten worden de Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt.

Deel dit artikel