Artikel

Innovatieve aanbesteding ledarmaturen Drechtsteden

De Gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Alblasserdam hebben onlangs een jarenlang selectieproces voor ledarmaturen afgerond. Hiermee is een vernieuwende aanbesteding tot een succesvol einde gebracht.

Ledverlichting gaat lang mee, maar het is voor gemeenten toch vaak lastig om voor de lange termijn een goed led-armatuur te selecteren. Welke leverancier is bereid om een lange termijn garantie af te geven? Een ledarmatuur is in tegenstelling tot conventionele verlichting een geïntegreerd geheel, waardoor het nu met het blote oog niet meer goed waarneembaar is of het ledproduct aan de verwachtingen voldoet. Dit stelt de gemeente, de installateur van de verlichting en de leveranciers van de led-armaturen voor een aantal nieuwe uitdagingen. De gemeente heeft kennis nodig om de kwaliteit van een ledsysteem dat steeds meer verstopt zit te kunnen beoordelen, de installateur moet de kennis hebben om de nieuwe technologie goed te onderhouden en de leveranciers van de armaturen zullen moeten bepalen hoe ze garant kunnen staan voor de verschillende ingekochte onderdelen.

Aanbesteding in co-creatie

De aanpak van de drie Drechtsteden is uniek. Daar waar op de meeste plekken de markt de regie overneemt van de gemeenten hebben de Drechtsteden de focus gelegd op kennisdeling om gezamenlijk de oplossing voor alle partijen te bepalen. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt tot 2022 door Ziut uitgevoerd. De Drechtsteden hebben de uitvraag voor de nieuwe led-verlichting daarom samen met deze aannemer gedaan, waarbij  Ziut de materialen inkoopt en zorgt voor de installatie. De gemeenten de garantie bewaken en voor de continuïteit in beeldkwaliteit van de openbare ruimte zorgen. Na dit selectieproces zijn Lightwell, Philips en Lightronics uitgekozen om de Drechtsteden tot 2022  te voorzien van ledarmaturen.

Contractondertekening

Johan Jonker, beheerder van Dordrecht, is erg blij met het resultaat: “Ik heb ingezet  kwaliteit en duurzaamheid. Alle armaturen zijn uitvoerig en onafhankelijk op lichtkwaliteit, energieverbruik  en uiteraard prijs met elkaar vergeleken. Er waren zeven leveranciers die meedongen met in het totaal ruim dertig armaturen, dus de keuze was zeer ruim. De winnaars gaan een garantiecontract aan van ruim 20 jaar met de gemeenten. Doordat we als gemeenten zo degelijk te werk zijn gegaan heb ik het volste vertrouwen erin dat we die periode probleemloos zullen doorkomen."

Schoolvoorbeeld 

Ook Jan Booij, clustermanager binnen de gemeente is enthousiast: “We hebben als gemeente echt het bedrijfsleven nodig om aan onze eigen innovatieve ambities invulling te kunnen geven. Het is prachtig hoe we door dit proces juist die duurzaamheid kunnen realiseren. Bedrijven zoals Lightwell, Philips en Lightronics maken armaturen waarmee wij onze doelstellingen echt kunnen gaan realiseren de komende jaren. Wat mij betreft is dit een schoolvoorbeeld voor Nederlandse gemeenten hoe je in het proces kwaliteit kan borgen zodat innovaties gerealiseerd gaan worden."

Klimaatdoelstellingen 

De eerste armaturen worden vanaf medio april geplaatst. De verwachting is dat tegen het einde van de contractperiode 40 procent van de armaturen in de regio uit ledarmaturen zal bestaan, waarmee de Drechtsteden de gemeente een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel