Artikel

Scholen hebben baat bij groen

Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert ook het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen evenals het sociale klimaat. Steeds meer scholen kiezen daarom voor groen, in en rond hun gebouwen. En omarmen de natuur als oplossing voor hardnekkige problemen in het schooldomein.

Een van die problemen is het slechte binnenklimaat. Toenmalige Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol luidde in 2009 de noodklok voor het binnenklimaat in scholen. De gezondheid en prestaties van meer dan een miljoen kinderen stonden onder druk door de onfrisse werkelijkheid van de Nederlandse schoolgebouwen, aldus Van der Pol. Met meer groen in de klas kan een enorme stap worden gezet. Groen zuivert de lucht en vermindert concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen en maakt zo scholen frisser en gezonder. De verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.En dat vertaalt zich in betere schoolprestaties. In een praktijktest in acht basisschoolklassen verbeterden de schoolprestaties met 20 procent wanneer planten in de klas geplaatst werden.

Thermische isolatie en hittestress 

Tot zover heel kort de winst van binnengroen. Met buitengroen zijn weer andere voordelen te behalen. Groen in de nabijheid van het schoolgebouw vermindert in de zomer hitte. Minder hittestress is prettig voor leerlingen en personeel maar ontlast tevensde installaties.Groen op het dak en aan de gevel vergroot de thermische isolatiewaarde, met als gevolg minder stookkosten eneen koeler gebouw in de zomer. Buitengroen verhoogt het welbevindenvan mensen: uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een stressreducerende werking en verbetert het concentratievermogen. Bovendien nodigen groene schoolpleinen uit tot buiten spelen.

Groene schoolpleinen 

Een aantrekkelijk en functioneel goed ingericht groen schoolplein draagt ook bij aan een beter sociaal klimaat op het plein. En stimuleert de lichamelijke activiteit waardoor kinderen minder last hebben van overgewicht en een betere motoriek ontwikkelen.Groene schoolpleinen openen ook de weg naarhet aanleggen van moestuinen.Een moestuin kan de kinderen zeer betrekken bij het groen en als bijvangst stimuleert zo’n tuinhet eten van groente en fruit.Een groener schoolterrein en een groenere buitenruimte hebben ook een pedagogische meerwaarde: groen in de leeromgeving bevordert de cognitieve ontwikkeling (werkgeheugen en concentratievermogen).Niet voor niks zijn de Buitenlesdagen van Jantje Beton zo enorm populair. Heel veel scholen die op die dag voor het eerst in aanraking komen met buiten leren nemen het op als vast onderdeel in hun curriculum. 

OBS De Kariboe, Heemskerk 

Hoe een vergroend schoolplein werkt is goed te zien in Heemskerk. OBS De Kariboe verhuisde in 2012 naar een nieuwe locatie. Een mooie aanleiding om een sterk en innovatief vergroend schoolplein aan te leggen. Er zijn tal van elementen uit de natuur te vinden. Een klimrots, een vlindertuin en een doolhof van wilgentenen en – voor het geven van les in de buitenlucht – zelfs een amfitheater. Erzijn moestuinen aangelegd waar kinderen aan de slag kunnen met groenverzorging. Hier bevinden zich ook insectenhotels.Kinderen komen zo in aanraking met wat er groeit en bloeit in de natuur. In het verlengde daarvan worden ook buiten school initiatieven ontplooid, zoalscampagne Bulbs4Kids, dat als doel heeft kinderen op een laagdrempelige, spannende manier kennis te laten maken met de natuur. “Door zélf bloembollen te planten, leren ze bloembollen spelenderwijs van dichtbij kennen. Zij zien dan met eigen ogen hoe de bloembollen uitgroeien tot schitterende bloemen. Deze ervaring blijft ze een leven lang bij!” 


Dit artikel is verschenen in Stedebouw en Architectuur 05/2019. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in onze bibliotheek.
 

Deel dit artikel