Artikel

'Een gezonde werkomgeving is geen one size fits all-oplossing'

"Een gezonde werkomgeving creëer je in fases", aldus Vincent le Noble, oprichter en CEO van Measuremen, een organisatie die data verzamelt om wereldwijd werkomgevingen te verbeteren.

Wat houdt Measuremen in?

“Na een opleiding Facility Management en als manager werkzaam geweest te zijn bij Ben en T-Mobile raakte ik gefascineerd door gezonde werkomgevingen. Ik raakte betrokken bij het bouwen van werkplekken en -omgevingen. Ik merkte toen dat er een enorme behoefte is aan inzicht in het daadwerkelijk gebruik en de prestatie van werkomgevingen. Dat vormde het begin van Measuremen, een kleine vijftien jaar geleden.”

“Om inzicht te verkrijgen in het gebruik van werkomgevingen heb je informatie nodig. Hoe worden werkomgevingen ingericht? Wat komt erbij, wat gaat weg en wat zijn de verwachtingen van het gebruik in de toekomst? Om die data op te halen, zijn we slimme technieken in gaan zetten: sensoren, apps en observaties via software. Onze klanten nemen op basis van die informatie beslissingen. Bijvoorbeeld om hun kantoor anders in te richten en veranderingsprogramma’s op te stellen, telkens met het doel om werknemers productiever, tevredener en uiteindelijk gezonder te laten werken.”

“Intussen zijn we in ruim veertig landen actief, met kantoren in Engeland, Australië, Frankrijk en in Nederland. We hebben een wereldwijde ambitie en bedienen internationale klanten met allerlei verschillende culturen. Daar laten we graag wat over zien op Building Holland.”

Wat kunnen we van de lezing verwachten?

“Ik ga het hebben over welke inzichten de data ons brengen. We hebben allemaal onderbuikgevoelens als we aan een prettige werkomgeving denken, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Zo gaat er tegenwoordig veel tijd zitten in samenwerking en activiteit gerelateerd werken, maar uit jaarlijkse werkplaatsrapporten zien wij dat de meeste activiteiten vooral individueel zijn en hoge concentratie vereisen. We benoemen dergelijke kerncijfers en vertellen wat klanten daarmee kunnen, welke beslissingen ze daarop kunnen nemen en wat dat betekent voor jezelf als professional. We richten ons op alle betrokkenen van de werkomgeving, van directie tot facility- en HR-managers.”

Kun je een tipje van de sluier lichten?

“Neem vergaderruimtes als voorbeeld: men vindt altijd dat er te weinig vergaderruimtes zijn of dat ze altijd bezet zijn. Uit data blijkt juist de capaciteit van grote ruimtes niet volledig wordt benut, of dat ze geboekt worden zonder dat de mensen komen opdagen. Daaruit halen we onder andere het inzicht dat er meer behoefte is aan kleinere vergaderruimtes. Het gaat dus om de bewustwording van hóe een ruimte wordt benut. Dit brengt geen gedragsverandering teweeg, we gaan nou eenmaal niet begin ochtend of eind middag veel vergaderen, maar er ontstaat wel een discussie over de lengte van een vergadering en of er wel vergaderd moet worden.”
Waar gaan deelnemers na jouw lezing mee naar huis?


“Ik hoop deelnemers mee te geven dat het om verschillende stappen gaat. Een gezonde werkomgeving creëer je in fases. In elke fase krijg je nieuwe inzichten en daardoor verdieping in wat jouw mensen nodig hebben. Ik hoop mensen te laten beseffen dat het niet alleen maar om technologische oplossingen gaat die bezetting en benutting aandragen, maar om het voorbereidende werk. Hoe zorg je ervoor dat je de individuele kant, de menselijke kant, van het werkveld belicht? Daar waar verschillende afdelingen en verschillende persoonlijkheidstypes een omgeving gebruiken, kom je niet meer weg met een one size fits all-oplossing.”

Deel dit artikel