Artikel

'Natuurinclusief bouwen moet het nieuwe normaal worden in Overijsselse gemeenten'

Als het aan Anneke Coops van Het Oversticht en Jessica Winter van de provincie Overijssel ligt, wordt natuurinclusief bouwen de norm in Overijssel. Zij faciliteren en verbinden bouwers, gemeenten en architecten zoveel mogelijk om hieraan bij te dragen. Dat doen zij onder andere door de organisatie van het online congres Natuurlijk, over natuurinclusief bouwen dat op 19 november plaatsvindt.

Auteur: Jorien Marcus


Een gezonde natuurinclusieve leefomgeving met ruimte voor mensen, planten en dieren. Dat is in een notendop waar Het Oversticht en de provincie Overijssel zich, met nog een aantal andere partijen, sterk voor maken. Bijvoorbeeld binnen het programma Natuur voor Elkaar.


In de periode 2020-2024 staat het thema Natuurinclusief Bouwen bij alle gemeenteraden in Overijssel op de agenda. Het Oversticht, een organisatie die zich inzet voor een prettige en toekomstbestendige leefomgeving, is de hoofduitvoerder van het onderdeel Wonen - naast de onderdelen Zorg, Welzijn en Werken. "We streven er met de provincie naar dat natuurinclusief bouwen in 2024 het nieuwe normaal is in de Overijsselse gemeenten", zegt landschapsarchitect Anneke Coops van Het Oversticht.


"We hebben de natuur nodig om te overleven. Mensen verliezen dat uit het oog. Er wordt steeds meer natuur ingenomen voor woningen en bedrijven. Terwijl bewezen is dat wonen en werken in een groene omgeving goed is voor ons klimaat én een positief effect heeft op onze gezondheid en ons welzijn. Meer biodiversiteit is bovendien goed voor klimaatadaptatie en duurzaamheid."

Het Londense National Park City als droombeeld

En dus is het tijd om de natuur weer terug te brengen naar de bewoners, zegt Jessica Winter, beleidsmaker van de provincie Overijssel. "Als provincie zijn we niet degene die bouwopdrachten geeft. Maar we kunnen beslissers, bouwende ondernemers en projectontwikkelaars wel proberen te overtuigen van het belang om bij de nieuwbouw rekening te houden met planten en dieren, zodat zij bijvoorbeeld nestelplekken en schuilplaatsen voor vogels en vleermuizen realiseren, groen toepassen en bewoners stimuleren om een biodiverse tuin aan te leggen. Ons droombeeld is het Londense National Park City: wonen, werken en leven in de natuurlijke omgeving. Altijd en overal groen om je heen."

Geen sluitpost maar baat

Bij stedelijke ontwikkelingen wordt natuur en groen nog te vaak als sluitpost gezien, zegt Coops. "Terwijl het juist als baat moet worden gezien. Bij een aantal grote bouwontwikkelaars is dat besef al doorgedrongen. Dat is echt een omslag. Dan kun je op een gegeven moment als kleinere bouwer niet meer achterblijven. Maar de motivatie moet wel intrinsiek zijn. Mensen moeten begrijpen waarom ze het doen. Voor Het Oversticht ligt daar ook een taak. Wij houden ons bezig met de gebouwde omgeving en de openbare ruimte en hebben zodoende veel contact met stedenbouwers, gemeenten en architecten."


Onderdeel aanbestedingen en welstandsnota’s

In de ideale situatie wordt natuurinclusief bouwen een onderdeel bij aanbestedingen en welstandsnota’s. Winter: "We proberen gemeenten te ondersteunen bij het proces om aanbestedingen natuurinclusief te maken, maar zolang het Bouwbesluit niet wordt gewijzigd, ontbreekt een wettelijk kader. Wel organiseren we zogenoemde natuurateliers, waarbij we ook vanuit groen en klimaatadaptatie kijken naar bouw- en ontwikkelprojecten. En ook de organisatie van het congres Natuurlijk helpt daarbij."

Congres Natuurlijk 2020

Op donderdag 19 november organiseren Het Oversticht en de provincie Overijssel vanuit Natuur voor Elkaar samen met Acquire Publishing het congres Natuurlijk 2020, over natuurinclusief bouwen en wonen. Rode draad is dat natuur een vanzelfsprekendheid moeten worden in de fysieke leefomgeving. In een gevarieerd online programma wordt hier aandacht aan gegeven rond drie pijlers. Bij de eerste pijler draait het om de noodzaak van integraal denken en doen, in de tweede pijler staat de waarde centraal: waarom doen we het, wat levert het op en voor wie? De derde pijler focust op het doen, met inspirerende voorbeelden, geslaagde burgerinitiatieven, innovaties en meer.


Het congres is een initiatief van Natuur voor Elkaar en is een van de evenementen om natuur dichterbij mensen te brengen. Kijk op www.natuurvoorelkaar.nl voor alle projecten. 
Aanmelden voor Natuurlijk 2020 kan hier.

Deel dit artikel