Artikel

Zo maak je resultaten van verduurzaming zichtbaar

Miljoenen woningen staan nog in de rij voor verduurzaming. De volgende stap in de energietransitie is het omvormen van onze vastgoedvoorraad. Energieneutraal wordt daarbij de norm, met een scherpe uitdaging: het inzichtelijk maken van harde én zachte resultaten van verduurzaming. Hoe presteert de woning en wat vinden bewoners van het gebruikersgemak en het comfort?

Het grote goud schuilt in de beantwoording van die vragen. Dat weet Enermatics maar al te goed. ‘Een scherp oog op álles wat telt’, is dan ook het motto. Het gaat daarbij niet alleen om meterstanden, kosten en besparing. “Wat net zo hard telt is het plezier en het gebruikersgemak bij de eindgebruikers”, geeft Loes de Waart van Enermatics aan. “Dat bewijzen we onder andere met een woningproject in Klundert.”

Prestaties inzichtelijk maken

Zes woningen in die Noord-Brabantse gemeente kregen een upgrade naar NoM. De renovatie lag in de handen van Renolution, een NoM-keur gecertificeerde aanbieder, die met Enermatics samenwerkt om verduurzamingsresultaten inzichtelijk te maken. De organisaties nemen vooroordelen weg bij corporaties, die huiverig zijn voor administratieve rompslomp rondom de energieprestatievergoeding en monitoring. 

Onverwacht gebruiksgemak 

“Eenmaal in gebruik en gewend blijken de producten van Enermaticszeer gebruiksvriendelijk en vooral overzichtelijk”, vertelt Wim Nieuwkerk van Renolution. “De aanbieder heeft een goed beeld van de woningprestaties. Daardoor kan de opdrachtgever gericht geïnformeerd worden. Maar vooral het gebruiksgemak voor de bewoners is een groot pluspunt.De woningen in Klundert kennen een grote diversiteit in bewoners. Naast jongeren ook oudere bewoners, van wie in het algemeen te snel wordt aangenomen dat die minder digitaal vaardig zijn. Maar het tegendeel blijkt. De bewoners zijn zeer actief met de Enermatics App die de energieprestaties meet en monitort. En het aandachtig volgen van energieprestaties leidt tot een veel bewuster energieverbruik. Opnieuw werd hier het bewijs geleverd dat de mogelijkheid om energieprestaties te meten een diepe invloed heeft op de bewoners die er mee werken. Loes de Waart van Enermatics: ‘We zien dit vaker en het blijft elke keer weer mooi om te ervaren: technologie is in staat om bij mensen écht een knopje om te zetten.” 


Dit artikel is verschenen in Stedebouw en Architectuur 04/2019, thema renovatie en herstructurering. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in onze bibliotheek

Deel dit artikel