Artikel

Undercover daken gebruiken de stadse m2 optimaal

Gebruiksdaken herken je in eerste instantie meestal niet direct. Want als je erop loopt, fiets of rijdt zul je waarschijnlijk niet beseffen dat je je op een dak bevindt. En daar ligt nu juist de kracht van het gebruiksdak. Het bestaande omgevingsbeeld rond een gebouw kan worden doorgetrokken op het dak van de (ondergrondse) constructie. Zo zijn gebruiksdaken letterlijk undercover.

Bij het ontwerp van een daktuin of een beloop- en/of berijdbaar dak zijn de onderliggende dakconstructie, de aan te brengen dakbedekkingsconstructie en de bescherming daarvan van groot belang voor het succes van een project. Daar ligt de specialiteit van Nophadrain BV. Naast het leveren en produceren van hoogwaardige groen- en gebruiksdaksystemen, geven de specialisten van Nophadrain bouwkundig advies dat rekening houdt met alle facetten van het bouwproces. Van informatie over richtlijnen en normeringen tot advies over de juiste vegetatie of verharding. Zo slaan ze met hun expertise een brug tussen iedereen die bij de aanleg van een groendak of gebruiksdak betrokken is: van ontwikkelaars, architecten tot de aanbrengende partij.

Nophadrains krachtpatsers zorgen voor duurzame gebruiksdaken 

Water is van levensbelang voor vegetatie, maar teveel water verzuipt de planten. Een duurzame en goede drainage is daarom van groot belang. Maar ook bij daken waar (alleen) verharding wordt toegepast is een duurzame en goede drainage noodzakelijk. Wanneer de funderingslaag of de straatlaag verzadigd raakt met water, kan de bestrating verzakken. In de winter kan het opgestuwde water opvriezen, waardoor de verharding zelfs kan breken. Het mooie strakke plaatje dat men ooit voor ogen had, komt zo ten einde. Daarnaast liggen lekkages aan het dak op de loer. Opstuwing van water zorgt voor hydrostatische druk, wat het dakbedekkingssysteem op den duur niet ten goede zal komen. 

 

Dat een goede en duurzame drainage bij daken met bestrating belangrijk is, moge daarmee duidelijk zijn. Maar hoe bereik je een goede drainage? Nophadrain biedt voor daken met een berijdbare toepassing (en dus met verharding) de ND 600 serie Drainagesystemen aan. Deze serie drainagesystemen kenmerkt zich door een noppenfolie met extreem hoge druksterkte (900 en 1.200 kPa, afhankelijk van het product) en een speciaal monofilament filterweefsel. Het zijn de krachtpatsers onder de drainagesystemen. Het drainagesysteem zorgt voor vrije ruimte onder de berijdbare opbouw om zo het water drukloos af te voeren.

Al 10 jaar duurzame drainage bij de Zomertuinen 

In 2009 werd het dak van de ondergrondse parkeergarage van het woonzorgcomplex Zomertuinen in Spijkenisse als berijdbare en groene openbare ruimte ingericht. Hierbij werd het ND 620hd Drainagesysteem toegepast. Het drainagesysteem transporteert het water horizontaal van het dak af. In combinatie met de ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie zorgt de glijfolie van het ND 620 Drainagesysteem ervoor dat de dynamische belastingen die veroorzaakt worden door het rijden en remmen van auto’s en vrachtverkeer de onderliggende dakbedekking niet beschadigen. En met succes. Na 10 jaar ligt de verharding er nog steeds strak bij. 


In de meeste gevallen worden berijdbare daken gecombineerd met vegetatie. Zo ook bij dit project. Op diverse plekken zijn er plantvakken gecreëerd. Aan de ene kant is het belangrijk dat overtollig water hier ook wegstroomt, maar aan de andere kant heeft de vegetatie ook water nodig. Om in drogere tijden de begroeiing in de plantvakken tegen uitdroging te beschermen zijn de ND WSM-50 Waterreservoirplaten van Nophadrain toegepast. Overtollig water wordt afgevoerd door het drainagesysteem, en het noodzakelijke water voor de vegetatie wordt vastgehouden in het substraat en de minerale steenwolplaten. Via capillairewerking wordt het opgeslagen water aan de vegetatie afgegeven wanneer deze het nodig heeft. Zo blijft niet alleen de verharding in goede staat, maar ook de vegetatie. 


Dit artikel is verschenen in de Innovatiecatalogus 2020. Lees meer van de Innovatiecatalogus in onze bibliotheek

Deel dit artikel