Artikel

Een eigen plek voor jongeren van De Brink

Trots zijn ze op hun eigen plek, de jongeren in de Amersfoortse wijk Vathorst. Een eigen honk bij het voorzieningencluster De Brink, speciaal voor, met en door hen tot stand gekomen. Een droom van vele gemeenten, die werkelijkheid is geworden.

Verschillende partijen gaven een voorzet voor een nieuwe jongerenontmoetingsplek bij De Brink. De ideeën van BOERurbanb met het inrichtingsconcept OUR PLACE, werden als beste beoordeeld door gemeente en jongeren. Met de jongeren werd daarna een ontwerp gemaakt voor deze speciale plek. 

Participatie en echte inbreng

Samen met de gebiedsmanager, jongerenwerk, actieve wijkbewoners en een groep jongeren die regelmatig bij de Brink rondhangt werden de wensen in kaart gebracht. Wat is wenselijk en haalbaar. Ook met het oog op de multifunctionele rol die het plein vervult in de omgeving. Hoe moet het plein eruit gaan zien als het gaat om kleurgebruik en materiaalsoorten, wie moeten zich er allemaal thuis voelen op verschillende momenten van de dag. Wat moet de uitstraling zijn van deze nieuwe plek. Willem van Laar, wijkontwikkelaar en als gebiedsmanager ingehuurd in deze buurt, ging met de jongeren, een streetartisten Arwin Louwrink van BOERurbanom tafel en schetste letterlijk met hen de randvoorwaarden voor hun eigen ideale plek. 
Het werkt goed jongeren een stem en echte invloed te geven, dat vinden we als stad belangrijk. Maar dan heb je wel een partij nodig die snel, interactief en flexibel op hun wensen en ideeën kan inspelen en dat heeft BOERurban goed gedaan. Dan zit je dus niet op een kantoor; het was op locatie ontwerpen met de pizzadoos op schoot en nakomen wat je zegt en belooft."Willem van Laar, gebiedsmanager Amersfoort.

Huiskamer zonder ouders 

De jongeren wensten een plek die open is, maar ook beschutting geeft tegen regen, als alternatief voor het schuilen onder een kleine luifel aan het gebouw. Het inrichtingsconcept OUR PLACE bood uitkomst: een locatie met balans tussen voldoende privacygevoel én voldoende zichtlijnen vanuit de omgeving. De ontwerpers tekenden speelse, modulaire BOERcorner bankjes in, voor zitten op hoogte op verschillende niveaus. Met BOERplacemakers waar je ook op kunt freerunnen en die tevens de nodige markering geven aan de plek. De sympathieke boodschap op de speechbubble en de gave streetartgeven de plek het juiste sfeertje. Dit alles, onder een overkapping met ledverlichting, maakt de huiskamer compleet.Voor afvalverzameling zijn robuuste en strakke FinBin afvalbakken geplaatst. Een echt eigen plek waar je mag zijn, een huiskamer, maar dan zonder ouders. Sociale cohesie 

De Brink is een voorzieningencluster waarin onder andere zorg, onderwijs, woningbouw, sport- en vrijetijdsvoorzieningen zijn samengebracht. De diverse instellingen wilden een samenwerking realiseren waarin de eigen identiteit herkenbaar blijft en waar binnen ruimte is voor spel en geborgenheid, van jong tot oud.Bij de ontwikkeling van voorzieningen moest dus worden gekeken naar diverse partijen en belanghebbenden. Niet alleen is er een jongerenplek gerealiseerd, ook zijn er bankjes geplaatst voor de ouders die hun kind op komen halen van de nabijgelegen school. En zijn er speelaanleidingen op de grond aangebracht voor het vermaak van de allerkleinsten. De scholen zijn in het proces betrokken en ook het jongerenwerk, de beweegcoachesen actieve wijkbewoners die er activiteiten organiseren. Zo ontstaat ruimtegebruik door verschillende leeftijdsgroepen en een bepaalde mate van sociale cohesie en controle. Het gebruik van de ruimte verloopt zo niet in ‘hokjes’ maar loopt in elkaar over. Zo wordt interactie gecreëerd voor de gehele buurt.  


Dit artikel verschijnt in Stedebouw en Architectuur 05/2019. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in onze bibliotheek

Deel dit artikel