Agenda

Verbindingsdag Gezonde Scholen

De opgave voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Dat een groot deel van de onderwijsruimten lang niet altijd voldoet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, is iets wat door de huidige coronacrisis nog eens extra wordt benadrukt. Gepaard met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed is dit hét moment om in actie te komen.

Concretiseren

In actie komen is makkelijker gezegd dan gedaan en het is al zo vaak gezegd. Daarom gaan wij in deze digitale Verbindingsdag eerst op zoek naar de pijnpunten, de middelen en vooral de kansen die er liggen voor frisse en gezonde schoolgebouwen. Wat zijn de praktische oplossingen op gebied van ontwerp en installatie? Wat kunnen we bereiken met de investeringsimpuls die ons dit najaar staat te wachten? Hoe maken we in deze renovatieopgave de vertaalslag naar een algemene kwaliteitsverbetering voor scholen?

Op 11 november komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het gesprek aan te gaan. Doe jij ook mee?

Keynotes

Dagvoorzitter Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) trapt de Verbindingsdag op 11 november af door ons in vogelvlucht mee te nemen in de uitdagingen én kansen die er nu liggen voor gezonde scholen. Zijn prikkelende welkomstwoord wordt opgevolgd door twee inspirerende keynotes:

 • Chantal Broekhuis, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Chantal Broekhuis is wethouder voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug met onder andere Jeugdzorg en Onderwijs in haar portefeuille en was voorheen werkzaam als bestuurder van Kinderopvang De Bilt. Met veel ervaring en een brede kijk vanuit posities zet zij zich in voor de kwaliteitsopgave van scholen.

 • Thomas Bögl, architect-directeur en partner bij LIAG architecten en bouwadviseur
  • De gebruiker centraal, dat is waar het om draait. Gebouwen zijn tenslotte middelen en geen doel op zich. Thomas gaat in op drie schoolgebouwen in LIAGs portefeuille die op succesvolle wijze zijn vormgegeven om een duurzame en kwalitatieve lesomgeving te creëren.

Programma

Het programma van de Verbindingsdag Gezonde Scholen telt 10 tot 15 sessies verdeeld over drie sessierondes: de architectenronde, de workshopronde en de innovatiepitches. De sessies zijn verdeeld over thema’s als beleid/bestuur, financiering, energietransitie, circulariteit, binnenklimaat en ontwerp. Een greep uit de sessies:

 • Sander Ros (RoosRos architecten) over de prijswinnende IKC Magenta.
 • Jeroen Paas (Ruimte-OK) over de dynamiek van scholenbouwland. Spieken mag!
 • Niels van Ommen en Monique Donker (Buyer Group Circulaire Scholen) over een marktvisie en -strategie om circulariteit, energieverbruik en klimaat te optimaliseren.
 • Daan Bruggink (ORGA architect) over het ontwerp van de ecologische school De Verwondering.
Houd de website van Verbindingsdag Gezonde Scholen in de gaten voor het volledige programma.

Voor wie?

Op deze middag staan de bouw, renovatie, financiering en kwaliteitsborging van gezonde schoolgebouwen centraal, waarin onderwerpen aan bod komen waar je vandaag én morgen mee aan de slag moet. Daarom is deze online bijeenkomst bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in het ontwerp, beleid en de bouw van schoolgebouwen, alsook voor professionals in de installatiebranche. Denk aan gebouweigenaren, architecten, ontwerpers, overheid, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, kenniswerkers, leveranciers van producten en diensten en meer.

Samenwerking Ruimte-OK en Duurzaam Gebouwd

Deze Verbindingsdag wordt georganiseerd door Stedebouw & Architectuur, dat al jarenlang in samenwerking met Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) de Scholenbouw-editie maakt. Voor deze Verbindingsdag slaan we de handen ineen met Duurzaam Gebouwd om professionals uit die netwerken bij elkaar te brengen en stappen te zetten in de scholenbouwopgave.

Het beste van twee werelden

Deze online bijeenkomst combineert de kracht van live en online. Geen reistijd, geen uitstoot en toch alle elementen die een bijeenkomst zo waardevol maken: 
 • Drie inspirerende keynotes
 • Nuttige, informatieve en verhelderende workshops. presentaties en rondetafeldiscussies 
 • Volop gelegenheid om te netwerken met (on)bekenden via de krachtige Netwerktool 
 • Waardevolle innovaties van (kennis)partners in de Expo 

Deel dit artikel