Whitepaper

Werken aan verkeersveiligheidsdoelen

Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid lijkt steeds moeilijker te worden. Echt geconcentreerde ongevalslocaties zijn er steeds minder. De resterende ongevallen vinden veel versnipperd plaats qua locatie, aard van het ongeval en de betrokken bestuurders. De onderregistratie van de ongevallen speelt en zorgt zeker op een klein schaalniveau voor een minder goed beeld.

Download de whitepaper in onderstaand bestand.

Werkenaanverkeersveiligheidsdoelen.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel