Vacature

Strategisch Vervoersplanoloog - gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Strategisch Vervoersplanoloog. Het betreft een vaste baan voor 32-36 uur.

Afwisseling en diepgang. Strategisch en analytisch. In deze veelzijdige functie ben jij de inhoudelijk expert op het gebied van de vervoersplanologie. Zowel op stedelijke, regionale als (inter)nationale schaal. Tegelijkertijd leid je projecten, coach je medewerkers, verricht je onderzoek en draag je je visie op het werkveld uit aan betrokkenen. Complex? Ja, maar met een zeer ruime ervaring op het vlak van analyse en coördinatie m.b.t. de planvorming van complexe ruimtelijke en/of duurzaamheidsvraagstukken is dit de uitdaging die jij nodig hebt om te excelleren.

 

Jouw baan als strategisch Vervoersplanoloog De vervoersplanoloog bij Ruimte en Duurzaamheid werkt op het snijvlak van de ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Je combineert je specifieke vakinhoudelijke kennis op beide terreinen met uitvoerende, adviserende en organisatorische kwaliteiten. Je bent in staat goed samen te werken met diverse partners binnen de regionale en (inter)nationale context van Amsterdam. Je bent in staat om jouw inzichten overtuigend over te brengen en hebt een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen. Je bent op de hoogte van voor de ruimtelijke en vervoerskundige opgave relevante wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de regionale context waarin Amsterdam opereert. Als vervoersplanoloog kan je afhankelijk van de opgave flexibel worden ingezet binnen heel Ruimte en Duurzaamheid, maar specifiek op regionaal werk je aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam.

Wat ga je doen als Strategisch Vervoersplanoloog?

 • Het bouwen, onderhouden en benutten van (relatie)netwerken op stedelijk, regionaal en nationaal niveau;
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Amsterdam in werkgroepen en overlegverbanden op stedelijk, regionaal en nationaal niveau;
 • (Bestuurlijke) agendering en advisering rond nationale, regionale en stedelijke vervoersplanologische vraagstukken waar Amsterdam mee heeft te maken;
 • Onderzoek en analyse van vervoersbewegingen en -systemen in relatie tot ruimtelijke, demografische en sociaal-economische dynamiek en scenario’s;
 • Verbinden van duurzame ruimtelijke programmering aan vervoerskundige programmering;
 • Verzorgen van vervoersplanologische input voor regionale en stedelijke (ruimtelijke) verkenningen en inpassingsvraagstukken op verschillende schaalniveaus;
 • Integrale analyse en strategische advisering rond de programmatische invulling van complexe ruimtelijke plannen in relatie tot verkeerskundige ontwikkelingen;
 • Het adviseren over te doorlopen ruimtelijke en vervoerskundige procedures en processen vanuit een integrale benadering, met oog voor bestuurlijk, maatschappelijk en politiek draagvlak en realiseerbaarheid;
 • Integrale ruimtelijke beoordeling en strategische advisering ten aanzien van infrastructurele plannen;
 • Het coördineren van onderzoeken, verkenningen en het deelnemen aan en/of leiden van complexe projecten;
 • Het functioneel aansturen van multidisciplinaire projectgroepen.

 

Je start in het team Metropool van Ruimte en Duurzaamheid. Binnen Ruimte en Duurzaamheid vormt het team Metropool een strategisch beleidsteam dat zich richt op de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam, op zowel nationaal als internationaal gebied. Samen met partners in de regio, bij het rijk en in Europa werkt het team aan het versterken van de ruimtelijk-economische condities in belang van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. Specifiek richten de werkzaamheden zich daarbij op het vormgeven van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam. Daarbij gaat het om het leggen van verbanden tussen de bereikbaarheid en de ruimtelijk-economische ontwikkeling, landschappelijke- en duurzaamheidsopgaven. Daarvoor is een goede samenwerking een must.

Wij vragen

 • Afgeronde academische opleiding (master) in vakrichting Planologie, Sociale Geografie en /of Ruimtelijke Ordening;
 • Ruime aantoonbare ervaring op gebied van complexe (vervoers-) planologische vraagstukken;
 • Aantoonbare ervaring en kennis van de ruimtelijke en vervoerskundige opgave voor Amsterdam, de regio Amsterdam en op nationaal niveau;
 • Kennis en aantoonbare ervaring in het vertalen van ruimtelijk en sociaal economische dynamiek naar concrete ruimtelijke en vervoerskundige producten, projecten en adviezen;
 • Kennis en gevoel voor aanverwante beleidsterreinen zoals duurzaamheid, groen en stedelijke economie;
 • Gevoel voor bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Een brede blik waarmee je naast ruimtelijke ordening en vervoersplanologie ook in staat bent te kijken naar de ander vakdisciplines van Ruimte en Duurzaamheid;
 • Aantoonbare ervaring met het organiseren, overbrengen en uitdragen van denkkracht in een bestuurlijke, maatschappelijke en politieke omgeving.

Competenties

 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Inlevingsvermogen
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Inventiviteit
 • Overtuigingskracht

Wat biedt gemeente Amsterdam jou?

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €3.685,- en maximaal € 5.188,- bruto per maand (salarisschaal 11A) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Ruimte en Duurzaamheid draagt bij aan een duurzaam en economisch sterke stad en regio, door samen met andere partijen: (planologische) ruimte te creëren voor duurzame ontwikkelingen; de ruimtelijke kwaliteit te versterken door vormgeving die gericht is op een goed functionerende en attractieve publieke ruimte. De organisatie bestaat uit 14 multidisciplinaire teams, waaronder team Metropool.

Informatie

Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij Bart van der Heijden, teamleider Metropoolregio Amsterdam. Bereikbaar per e-mail: b.van.der.heijden@amsterdam.nl of telefonisch 06-23426102.

 

Informatie over de selectieprocedure kan opgevraagd worden bij Hedwig Wubbolt, medewerker Capaciteit en Matching. Bereikbaar per mail: vacatures.rd@amsterdam.nl of telefonisch 06-12661256.

Solliciteren op de functie van Strategisch Vervoersplanoloog

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 1 april 2018 via onze sollicitatiepagina onder vermelding van Strategisch Vervoersplanoloog 18030142: http://www.solliciterenbij.amsterdam.nl:80/@562465/formulier/?jid=2473

 

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit artikel