Vacature

Ontwerper Openbare Ruimte

De gemeente Amsterdam zoekt een Ontwerper Openbare Ruimte. Het betreft een tijdelijke baan voor 12 maanden van 32 tot 36 uur.

De functie

De ontwerper openbare ruimte brengt adviezen uit en maakt ontwerpen voor de openbare ruimte. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten, andere rve's of het gemeentebestuur en in samenwerking met andere teams/disciplines en gemeentelijke organisatieonderdelen. De ontwerpers worden flexibel ingezet op basis van geschiktheid voor de opgave. Iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken.

De openbare ruimte ontwerper werkt aan: 

 • Het maken van ontwerpen voor de openbare ruimte van initiatief tot en met het definitief ontwerp, inclusief afstemming op alle relevante disciplines;
 • Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Het onder begeleiding van een senior opstellen van plannen van aanpak en offertes;
 • Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners;
 • Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Het deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen R&D.

Wij vragen

 • Aantoonbare ontwerpkwaliteiten in de openbare ruimte
 • Aantoonbare belangstelling voor de ontwikkeling van Amsterdam en voor haar ontwerptraditie
 • Belangstelling voor actuele thema's zoals duurzaamheid, balans in de stad, etc.
 • Brede oriëntatie op het vakgebied, ook in relatie tot andere disciplines in het ruimtelijk domein
 • Kennis en/of ervaring op het terrein van duurzaamheid
 • Goed en aantoonbaar bekend met programma’s Illustrator / Autocad / Photoshop / Indesign / en bij voorkeur Microstation
 • Inzicht in proces- en bedrijfsmatige aspecten van het planvormingsproces
 • Ervaring met het vertalen van opdrachten in werkplannen en offertes
 • Kennis van ondergrond (kabels en leidingen, regen- en grondwater, funderingen, etc.), klimaatbestendigheid (wateroverlast, hitte etc.), warmteplannen, biodiversiteit
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal

 

Bij voorkeur kennis over:

 • materialen en straatmeubilair
 • groeicondities voor groen

Opleiding

Opleiding in vakrichting Openbare Ruimte/Landschapsontwerp) op HBO niveau (HKU, Larenstein, Academie van Bouwkunst) en minimaal 3 jaar brede recente ervaring op dit niveau in het werkveld.

Relevante ervaring:

Heeft enige (1 tot 3 jaar) ervaring op gebied van ontwerp, analyse en planvorming m.b.t. reguliere ruimtelijke vraagstukken.

Competenties

 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Kan ideeën en ontwerpvoorstellen presenteren en draagvlak verwerven
 • Resultaatgerichtheid
 • Goede analytische vaardigheden
 • Initiatiefrijk
 • omgevingsbewust
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Verantwoordelijkheid

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week.
 • Een tijdelijk dienstverband (36 uur/week), minimaal 32uur/week, van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar tot maximaal 2 jaar.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

 

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

 

Binnen Ruimte & Duurzaamheid worden (assistent) ontwerpers flexibel ingezet.  Bij iedere opgave wordt geprobeerd de ontwerper in te zetten die het meest geschikt is voor deze opgave.  Om de organisatie vitaal en flexibel te houden wordt ingezet op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van medewerkers.  Dat betekent o.a. dat met alle medewerkers afspraken worden gemaakt over inzet in hun ontwikkeling. Ook dit kan een criterium zijn voor de match tussen een opgave en een medewerker.  iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken.

 

De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij – de openbare ruimte van – Amsterdam. Er wordt ontworpen in de Amsterdamse traditie: zorgvuldig, in samenhang, doelmatig met een duurzame kwaliteit, chic waar het moet en eenvoudig waar het kan, optimaal ruimte scheppend voor het stedelijk leven en rust brengend in de openbare ruimte. Gewerkt wordt aan een standaard voor inrichting, detaillering en materiaalgebruik in de stad die de kwaliteit en de samenhang van de openbare ruimte in de stad zal verhogen en kosten zal verlagen (Puccinimethode). Het team heeft de ambitie om tot de beste ontwerpbureaus van openbare ruimte te worden gerekend.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Jussara Tilborg via vacatures.rd@amsterdam.nl of 06-20530844.

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 maart 2018 onder vermelding van Ontwerper Openbare Ruimte (meerdere fte) – 18030048 via de sollicitatiebutton.

 De sollicitatiegesprekken voor deze vacature zullen plaatsvinden tussen 3 en 14 april 2018.

 

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Deel dit artikel