Vacature

Stedenbouwkundig Ontwerper (meerdere fte) - gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft meerdere vacatures voor de functie van Stedenbouwkundig Ontwerper (meerdere fte). Het betreft een tijdelijke baan voor 1 jaar, voor 32 tot 36 uur.

De functie:

De Stedenbouwkundig ontwerper brengt adviezen uit en maakt ontwerpen voor stedenbouwkundige vraagstukken in de stad en werkt met interne en externe partijen aan stedenbouwkundige projecten zoals zelfbouw, transformatie en stedelijke vernieuwing. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten of het gemeentebestuur. Samenwerking vindt plaats met andere teams, disciplines en andere gemeentelijke organisatieonderdelen. De stedenbouwkundig ontwerpers worden op basis van geschiktheid voor de opgave flexibel ingezet binnen Ruimte en Duurzaamheid.

Concrete werkzaamheden omvatten:

 • Het opstellen van stedenbouwkundige adviezen, analyses, ontwerpen en visies inclusief afstemming op alle relevante disciplines;
 • Het onder begeleiding van een senior opstellen van werkplannen, maken van offertes, en fungeren als projectleider voor (delen van) projecten;
 • Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners. Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteam, bij externe partijen en indien nodig in bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Het begeleiding van collega`s op gelijke of lagere functieniveaus;
 • Het deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen Ruimte en Duurzaamheid.

Wij vragen

 • HBO-opleiding (bachelor) in vakrichting stedenbouwkundig ontwerp;
 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring op gebied van ontwerp, analyse en planvorming m.b.t. reguliere ruimtelijke vraagstukken;
 • Aantoonbare ontwerp- en presentatiekwaliteiten in de openbare ruimte;
 • Aantoonbare belangstelling voor de ontwikkeling van Amsterdam en voor haar ontwerptraditie;
 • In staat om op verschillend schaalniveau te denken en te acteren;
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • In staat zijn tot het kunnen organiseren, overbrengen en uitdragen van denkkracht in een bestuurlijke, maatschappelijke en politieke omgeving;
 • Brede oriëntatie op het vakgebied, ook in relatie tot andere disciplines in het ruimtelijk domein;
 • Kennis en/of ervaring op het terrein van duurzaamheid is een pre.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Initiatief
 • Omgevingsbewustzijn
 • Inlevingsvermogen
 • Samenwerken
 • Inventiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat biedt Gemeente Amsterdam jou?

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

 

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

 

Binnen Ruimte & Duurzaamheid worden (assistent) ontwerpers flexibel ingezet.  Bij iedere opgave wordt geprobeerd de ontwerper in te zetten die het meest geschikt is voor deze opgave.  Om de organisatie vitaal en flexibel te houden wordt ingezet op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van medewerkers.  Dat betekent o.a. dat met alle medewerkers afspraken worden gemaakt over inzet in hun ontwikkeling. Ook dit kan een criterium zijn voor de match tussen een opgave en een medewerker.  iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken.

 

De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij – de openbare ruimte van – Amsterdam. Er wordt ontworpen in de Amsterdamse traditie: zorgvuldig, in samenhang, doelmatig met een duurzame kwaliteit, chic waar het moet en eenvoudig waar het kan, optimaal ruimte scheppend voor het stedelijk leven en rust brengend in de openbare ruimte. Gewerkt wordt aan een standaard voor inrichting, detaillering en materiaalgebruik in de stad die de kwaliteit en de samenhang van de openbare ruimte in de stad zal verhogen en kosten zal verlagen (Puccinimethode). Het team heeft de ambitie om tot de beste ontwerpbureaus van openbare ruimte te worden gerekend.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Mirjam Fonteijn, bereikbaar per e-mail via vacatures.rd@amsterdam.nl of telefonisch 06 22096834.

Solliciteren op de functie van Stedenbouwkundig Ontwerper

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 maart 2018 via onze sollicitatiepagina onder vermelding van Stedenbouwkundig ontwerper (meerdere fte) - 18030045.

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen 2 en 13 april.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit artikel