Project

Berlijnse wijk Kreuzberg in transformatie voor stedelijke vitaliteit

Ooit was het projectgebied rond de Mehringplatz en de Blücherplatz in de Berlijnse wijk Kreuzberg levendig, maar nu mist het de stedelijke vitaliteit die het leven in een stad als Berlijn aantrekkelijk maakt. Het projectgebied kenmerkt zich door een veelheid aan anonieme ruimte die nauwelijks bijdraagt aan de kwaliteit van de wijk en de stad. Tegen de achtergrond van sociaaleconomische problemen is daarom een impuls voor het gebied nodig.

23 Hectare getransformeerd

OKRA is samen met Witteveen+Bos geselecteerd voor de opdracht tot transformatie van het 23 hectare groot gebied. De combinatie OKRA/Witteveen+Bos was één van de drie bureaus, en het enige bureau buiten Duitsland, die zich voor de ontwerpopdracht wist te kwalificeren. Witteveen+Bos is blij met de kans om in de Duitse hoofdstad aan de slag te gaan. De organisaties trekken vaker samen op, zoals voor de herinrichting van het Utrechtse Jaarbeursplein.

 

Basis voor gedetailleerd planproces

Het doel van de opgave is het ontwikkelen van een stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch concept dat de basis moet vormen voor een daarna te doorlopen gedetailleerder planproces. De Berlijnse Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt heeft daarom - naast de opdracht aan OKRA en Witteveen+Bos - een parallelle opdracht gegeven aan het Berlijnse buro Klaus Theo Brenner en Karo Architekten uit Leipzig. In dialoog met de bevolking van Kreuzberg worden in de komende maanden concepten ontwikkeld die voor de langere termijn moeten zorgen voor regeneratie van dit deel van de stad. Om breed gedragen concepten te verkrijgen, wordt een workshopproces doorlopen met teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en wegontwerpers van voornoemde bureaus.

 

Resultaten in oktober gepresenteerd

Op basis van de resultaten zal de Berlijnse Senatsverwaltung voor Stadsontwikkeling en Omgeving in afstemming met de het stadsdeel Friedrichshain-Kreuzberg volgende stappen zetten in het planproces om de stedenbouwkundige omgeving in dit deel van Kreuzberg te verbeteren en de omgeving van de Mehringplatz en Blücherplatz te vernieuwen. De resultaten van het workshopproces worden in oktober 2014 op een tentoonstelling in Berlijn gepresenteerd.

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel