Project

Aquaduct Drachtsterweg Leeuwarden duurzaam aanbesteed

Het project Drachtsterweg en omgeving, onderdeel van Leeuwarden Vrij-Baan, is duurzaam aanbesteed na een succesvolle pilot van de in ontwikkeling zijnde meetmethode BREEAM NL-Infra. Dit systeem wordt door de Dutch Green Building Council in samenwerking met de GWW-sector ontwikkeld om duurzaamheid in infrastructurele projecten meetbaar te maken.


De aanpassing van de Drachtsterweg is onderdeel van het programma ‘Leeuwarden Vrij-Baan’, dat de Friese hoofdstad beter bereikbaar moet maken. Voor het project werkte Royal HaskoningDHV in de aanbestedingsprocedure nauw samen met de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Royal HaskoningDHV heeft specialisten op verschillende duurzaamheidsaspecten samen met de technische mensen van de opdrachtgever laten kijken naar mogelijkheden voor verduurzaming. Daarnaast adviseerde Royal HaskoningDHV over de implementatie van BREEAM-NL Infra bij het project.
 
 

Eenduidige aanpak duurzaamheid


BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assesment Method, en is ontwikkeld door het Building research Establishment, een Engelse onderzoekinstantie die vergelijkbaar is met TNO. Het refereert aan bestaande instrumenten en best practices, waardoor het een nieuw keurmerk is dat huidige initiatieven versterkt. BREEAM NL-Infra wordt sinds vorig jaar ontwikkeld op verzoek van de Dutch Green Building Council (DGBC) door diverse partijen in de GWW-sector. Het systeem geeft duidelijke criteria over o.a. duurzaamheid op de bouwplaats, MVO in de keten, sociale veiligheid, energiezuinige installaties, luchtkwaliteit, de milieu-impact van materialen en CO2-reductie. Lodder: ‘De infrasector wil duurzaam ondernemen, maar de meetmethode om dat inzichtelijk te maken was nog onvoldoende aanwezig.
 

Met de conceptversie van BREEAM-NL Infra is onder begeleiding van Royal HaskoningDHV een globale toets uitgevoerd om te bekijken hoe duurzaam de weg gaat worden. Ook gaf het instrument handvatten om de aanbestedingscontracten verder aan te scherpen op een aantal duurzaamheidsaspecten.


Hergebruik materiaal

Anke Lodder, projectleider energie en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV, ziet het project als voorbeeld hoe duurzaamheid concreet wordt gemaakt. ‘In de infrasector is de ambitie om duurzaamheid toe te passen groot, maar de sector worstelt er mee hoe dit concreet gemaakt kan worden. Bij de Drachtsterweg zijn we daar goed in geslaagd, mede door de toepassing van de conceptversie van BREEAM-NL Infra.’

 
Zo wordt een onderdoorgang voor een sloepenroute voorzien van een natuurvriendelijke oever, bestaat de aanplant uit inheemse soorten bomen en planten, wordt toepassing van hergebruikt materiaal voorgeschreven en komt er een zonne-eiland om energie op te wekken. Lodder constateert dat vooral het benoemen van concrete maatregelen enthousiast maakt om duurzaamheid toe te passen: ‘Zowel het projectteam als de opdrachtgever droegen concrete ideeën aan en bleven kritische vragen stellen. Dat leidt tot draagvlak en een beter eindresultaat.’

Deel dit artikel