Project

Hasseltrotonde out-of-the-box beschouwd

De Hasseltrotonde in Tilburg is een markant punt. Niet alleen vanwege zijn verkeerskundige functie: het verbindt de belangrijkste toegangsweg uit het noorden met de Tilburgse ringbanen. Het is ook bekend vanwege het Draaiend Huis van kunstenaar John Körmeling dat het knooppunt siert. De Hasseltrotonde raakt aan het einde van zijn capaciteit.

Hasseltrotonde out-of-the-box beschouwd

Vertragingen en overlast

Verdere groei van het verkeer kan steeds lastiger door de rotonde worden verwerkt, waardoor vertragingen en overlast toenemen. Voor de gemeente Tilburg aanleiding om Oranjewoud te laten verkennen op welke wijze de capaciteit van het knooppunt in de toekomst kan worden uitgebreid. Daarbij is een niet alledaags proces gevolgd.

Straatjutten

De verkenning startte in oktober met een Out-of-the-Box-dag: een creatieve sessie waarin gezocht is naar nieuwe en onorthodoxe ideeën om de capaciteit van het knooppunt te vergroten. Mensen van de gemeente, Oranjewoud, studenten en Tilburgers brainstormden over nieuwe mogelijkheden en verkenden innovatieve richtingen. In de ochtend doorkruisten ze Tilburg per fiets en verzamelden beelden die ze associeerden met de begrippen 'meer', 'capaciteit' en 'slim' (het zogenaamde straatjutten). 's Middags brainstormden ze hierop verder en combineerden dat uiteindelijk tot prikkelende voorstellen. In beeld kwamen bijvoorbeeld de i-Tonde (aantrekkelijk, iedereen wil het hebben, duur en niemand weet hoe het écht werkt), en de In-The-Box-Rotonde (een grote Black-Box die fietsers, auto en bussen op efficiënte en spannende wijze over het kruispunt verdeelt).

Kansrijke voorstellen

Uiteindelijk selecteerden de deelnemers een aantal kansrijke voorstellen, zoals een kruispunt met dynamische LED-markering en een gelaagd knooppunt. De resultaten zijn in de daarop volgende weken uitgewerkt in drie concrete ontwerpen met kostenramingen en aansluitend beoordeeld op hun haalbaarheid.

Meerwaarde

De organisatie van de creatieve sessie lag in handen van de adviesgroepen "Mobiliteit" en "Organisatie en Ontwikkeling" van Oranjewoud. Deze samenwerking gaf voor de gemeente Tilburg de doorslag om bij de opdrachtverlening voor Oranjewoud te kiezen. Jeroen Kosters, verkeersplanoloog bij de gemeente, legt uit dat de creatieve sessie een onderscheidend element in de aanbiedingen was. Daarmee is nadrukkelijk gekozen voor een niet-technische benadering. Volgens Kosters is deze sessie door alle deelnemers (van de gemeente, Oranjewoud en externen) als een groot succes ervaren, niet alleen vanwege het eindresultaat, maar juist ook vanwege de oogst aan ideeën tijdens de dag zelf. De sessie toonde aan dat iedereen in staat is buiten gebaande paden te treden, en dat creatieve sessies een krachtige bijdrage kunnen leveren aan het succes van het project.  Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel