Project

Kustwerk Katwijk: een parkeergarage in een dijk

Katwijk krijgt een nieuwe zeekering. Een duinenrij met daarin een dijk en een parkeergarage. Een uniek project voor Nederland, zo meldt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze maand wordt begonnen met de aanleg van de parkeergarage; eind dit jaar moet het project worden opgeleverd.

Dwars door Katwijk aan Zee loopt een zeekering. Die moet het dorp tegen overstromingen beschermen, en ook het gebied erachter, tot Leiden aan toe. Een deel van het dorp ligt buiten de kering, en wordt dus niet beschermd. De kering is bovendien te laag wanneer er een keer een hele zware storm opsteekt. Verhogen kan wel, maar dan moeten er veel gebouwen verdwijnen, en het karakter van Katwijk verandert erdoor. Daarom is besloten om direct aan zee een nieuwe kering aan te leggen. Een duinenrij met daarin een verstevigende dijk.

 

En Katwijk heeft nog een probleem: op een mooie dag wordt de kustplaats overspoeld door badgasten. Waar laat je al die auto’s? Nu staan ze geparkeerd langs de boulevard, waardoor de zee vanaf de boulevard niet goed te zien is. Zo ontstond het idee om een parkeergarage aan te leggen in de nieuwe zeekering. Dat is uniek voor Nederland.

 

Dijk in duin

De nieuwe zeedijk wordt aangelegd in de bestaande duinenrij tussen de boulevard en het strand. Het duingebied zelf wordt groter gemaakt en schuift dus een stuk op. De nieuwe duinen liggen waar het strand was. Voor de nieuwe duinen is een nieuw strand opgespoten.

De duinen vangen bij een zware storm of hoog water de eerste klap op. Daardoor hoeft de dijk minder hoog te worden. Op die manier past de dijk het mooist in het kustlandschap. Vanaf het strand zie je alleen duinen en vanaf de boulevard zie je duinen en de zee. Zo blijft Katwijk veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

Parkeergarage

Bij de Voorstraat komt de parkeergarage. Die wordt gebouwd tegen de dijk aan, en net als de dijk onder een duin. De auto’s die nu nog langs de boulevard parkeren, verdwijnen dus uit het zicht.

 

Planning

Kustwerk Katwijk is al een eind op weg. In oktober 2013 is begonnen met het opspuiten van het nieuwe strand. In december begon de aanleg van de dijk. Deze maand wordt begonnen met de aanleg van de parkeergarage. Eind dit jaar moet het project worden opgeleverd. Het komende badseizoen van april tot en met oktober is het strand gewoon bereikbaar.

 

Samenwerking

Het project Kustwerk Katwijk is een samenwerking van gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Het project is onderdeel van het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel