Project

Ontzorgende speelcontracten

De gemeente Dronten renoveert jaarlijks een aantal speellocaties die niet meer voldoen aan de wensen van de gebruikers of waarvan de technische staat onvoldoende is. Om te voorkomen dat elke locatie apart voorbereid en aanbesteed moet worden, gaat de gemeente met een coördinatiebestek en leverantiecontract speelvoorzieningen werken. BTL Advies adviseerde de gemeente bij het opstellen hiervan.


Totstandkoming

BTL Advies heeft de gemeente Dronten begeleid in de keuze voor de contract-vorm en de aanbestedingswijze. Met deze werkwijze kan naast het inrichten van een locatie met toestellen ook het informeel spelen met spelaanleidingen/ spelen in ’t groen beter toegepast worden. Welke speellocaties worden gerenoveerd en wat de inrichting gaat worden, was bij de aanbesteding nog niet bekend. De renovaties omvatten de integrale inrichting van de speelplekken, uiteenlopend van beplanting, ondergronden tot het vervangen van speeltoestellen.


Aannemer eindverantwoordelijk

De gewenste werkwijze en de specialisaties van de markt zijn bepalend geweest voor de keuze van de contractvorm. De gemeente wil zelf de speelplekken ontwerpen en de speeltoestellen kiezen, maar wil de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsfase bij de markt neerleggen. De eindverantwoording voor de totale renovatie is daarom in het coördinatiebestek bij de aannemer neergelegd, zodat de gemeente niet tussen uitvoerende aannemer en leverancier hoeft te staan. Het coördinatiebestek is een RAW-Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) en omvat de reguliere aannemersrol. De volledige werkzaamheden van de renovaties zijn ondergebracht in dit contract. De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leverantie en installatie van de speeltoestellen. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de planning, de communicatie met de speeltoestellenleverancier en de eindoplevering.

 

Leverantiecontract

De gemeente heeft, op basis van prijs, plan van aanpak en kwaliteit, vijf speeltoestellenleveranciers gecontracteerd. Hierdoor hebben ze een ruime keuze aan speeltoestellen die goed aansluiten op de wensen van de beheerder en gebruikers van de speellocatie. In het contract zijn de algemene leverantie-voorwaarden en de minimale kwaliteit vastgelegd. De raamcontractanten zijn verantwoordelijk voor het leveren en installeren van toestellen.

Het resultaat zijn twee aan elkaar verbonden contracten. Met een duidelijke en concrete taakverdeling, waardoor gedurende het proces de gemeente enkel betrokken is waar zij het zelf wenst. Beiden contracten zijn aanbesteed met het gunningscriteria Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), volgens het gunnen op waarden principe.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel