Project

Tuindorpkarakter voor nieuwbouw in Fruitbuurt-Noord

In het Utrechtse Ondiep, een typische vooroorlogse volkswijk ligt Fruitbuurt-Noord, een buurt die gefaseerd wordt opgeknapt, deels door renovatie, deels met nieuwbouw. LEVS heeft voor de twee nieuwbouwplandelen I en III een samenhangend ontwerp gemaakt met in totaal 200 woningen, waarvan 64 appartementen. Het betreft een mix van sociale huur, vrije sector huur en koop.

De stedenbouwkundige en architectonische samenhang tussen beide deelgebieden is groot. Beide voegen ze zich binnen de bestaande karakteristieken van de wijk met samenhangende gevels langs de straten als uitgangspunt van het ontwerp. De materialisering van de projecten past bij het tuindorp karakter en is robuust gedetailleerd. Kenmerkend is de horizontale geleding door staand en liggend metselwerk. Deze banden verbinden de verschillende planonderdelen. Er is veel aandacht besteed aan hoeken, ingangen, de overgang openbaar-privé, tuinmuren en een zorgvuldige ambachtelijke detaillering.


Beeld: LEVS architecten
 
De twee appartementengebouwen sluiten met de architectuur aan op de al gerealiseerde nieuwbouw en vormen de nieuwe begeleiding van de doorgaande hoofdweg. Ze hebben uitkragende gemetselde balkons, glazen hoekramen en witte bloemkozijnen als accenten. De bebouwing in de straten erachter wordt gekenmerkt door een kleine schaal die aansluiting zoekt bij de huidige bebouwing en het dorpse karakter van deze straten. Twee lagen met kap is hier leidend waarbij de lengte van de blokken wordt onderbroken doordat metselwerk naar boven dan wel pannen naar beneden worden doorgetrokken.

Deel dit artikel