Project

De huiskamer van Oosterhout is geopend

Theater de Bussel / Theek 5 in Oosterhout is sinds woensdag 2 december geopend. DP6 architectuurstudio en 3TOP architecten verzorgden gezamenlijk het ontwerp. In het gebouw, dat gedeeltelijk nieuwbouw is en gedeeltelijk hergebruikt, zit een theater en bibliotheek.

Het gebouw kent een verbeterde logistiek, grotere transparantie en een intiem interieur. De architecten noemen het daarom ook wel de 'huiskamer' van alle bewoners van Oosterhout. Met de verplaatsing van de oorspronkelijke entree naar het midden van het gebouw heeft De Bussel een nieuwe, centrale ingang gekregen waarbij theater en bibliotheek door een gezamenlijke foyer in elkaar overgaan.
 

Stedenbouwkundige context

De hoofdentree van het nieuwe gebouw ligt aan de Torenstraat in Oosterhout. Doordat de gevels licht gebogen zijn en door de uitkragende luifel is de hoofdentree aan de Torenstraat goed zichtbaar vanaf het Basiliekplein en het Torenplein. “Het nieuwe gebouw verbindt het Basiliekplein aan het Torenplein. Op deze manier gaat ook het Torenplein deel uitmaken van het systeem van openbare ruimten van het centrum van Oosterhout," aldus architect Chris de Weijer van DP6 architectuurstudio.


In aansluiting op de oorspronkelijke context vormen bomen een belangrijk thema in het ontwerp van het gebouw. Zo wordt de nieuwe draagconstructie in de foyer gemaakt van boomvormige kolommen die van buiten zichtbaar zijn en worden in het interieur prints van bomen toegepast.
 

Hergebruik theater

Het bestaande theater is in het ontwerp voor een deel hergebruikt. Essentie van een goede logistiek in het theater is het consequent uit elkaar houden van publiek en goederen en het realiseren van korte looplijnen. De Weijer: “In de oorspronkelijke situatie had het theater een foyer achter in het gebouw, tussen de grote en kleine zaal. Hierdoor stoorden de publieksstromen van beide theaterzalen en backstagefuncties elkaar. In het nieuwe ontwerp zijn de publieksruimtes vooraan in het gebouw, aan de hoofdentree, gekoppeld. Alle backstage functies zijn aan de noordoostzijde van het gebouw, dicht bij de theaterzalen.”

De grote zaal is éénzijdig maar op twee niveau’s verbonden met de foyer. Op de begane grond en de verdieping zijn de toegangen van de grote zaal zijn verbreed. Hierdoor kan de zaal snel gevuld en geleegd worden zonder dat er opstoppingen ontstaan.
 

Entreegebied aan gevel

Kaartverkoop vindt plaats in de gedeelde foyer aan de gevel waar de balies van theater en bibliotheek aan elkaar geschakeld zijn. Het entreegebied is zodanig vormgegeven dat de routing voor het publiek direct duidelijk is: theaterbezoekers linksaf, bibliotheekbezoekers rechtsaf.

Architect Carol Groenewegen (3TO): “De meanderende vide over de gehele lengte van het gebouw zorgt voor ruimtelijkheid en verbinding tussen de verdiepingen en beide gebruikers. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor ook een grote diversiteit in ruimtes, wat een intieme, ‘huiselijke’ sfeer geeft aan het gebouw.” Het gebouw kan naargelang de activiteit op verschillende manieren gebruikt worden. Naast de reguliere theaterzalen voor voorstellingen, kan het gehele gebouw worden ingezet voor festivals, congressen of bedrijfspresentaties. Er zijn meerdere zithoeken, een mediahoek, studiehoek, boekenkasten, een eethoek, grote gordijnen voor het maken van flexibele afscheidingen.
 

Over de gehele lengte van het gebouw is de gevel open en transparant. Door de baksteen die in de gevel wordt toegepast ook binnen terug te laten komen, sluiten binnen en buiten op elkaar aan. Zo komt metselwerk uit de gevel terug in de vide binnen. Het golvende metselwerkgevel van de gevel refereert omgekeerd weer aan de theatergordijnen binnen.
 

De bibliotheek wordt komende maand in gebruik genomen. 

Deel dit artikel