Project

Uitdagende, toegankelijke speelzone te Apeldoorn

In Apeldoorn is een openbare speelplek aangelegd die toegankelijk is voor mensen met een beperking. Onder deskundige begeleiding van Kinderland Speeltoestellen en in nauwe samenwerking met zorginstelling ’s Heeren Loo is in de wijk Groot Zonnehoeve een avontuurlijke en natuurlijke speelzone aangelegd. In het ontwerp van Karsten Orth is rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van buurtbewoners, kinderen en de cliënten van de zorginstelling.

Bij het ontwerp van de centrale parkzone is bewust en concreet invulling gegeven aan de omgekeerde integratie. Uitgangspunt is dat mensen kunnen samenleven als zij elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten. De parkzone in Groot Zonnehoeve is een ruimtelijke vertaling van deze ambitie.

 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Met het oog op de bijzondere doelgroepen is in het ontwerp van het park extra aandacht besteed aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Paden zijn grotendeels verhard en in één hoogte uitgevoerd. Uitgangspunt is dat tenminste 50% van alle speelelementen bereikbaar moeten zijn voor wijkbewoners met een beperking.

 

Afgewogen aanpassingen

Er is gezocht naar een balans tussen toegankelijkheid, uitdaging en speelwaarde. Per speelelement is een afweging gemaakt welke aanpassingen noodzakelijk waren. In de centrale speelzone is een robuust landschap aangelegd met een duidelijke routing.  De toegang van het park is zichtbaar gemarkeerd en in de speelzone is met hoogteverschillen gewerkt. De heuvels zijn een fiets- en klimhelling in de zomer en een sleehelling in de winter. 

 

Uitdagende mix van natuurlijk en traditioneel

In de centrale speelzone zijn zowel natuurlijke  speelaanleidingen alsmede traditionele speeltoestellen geplaatst. De natuurlijk aanleidingen bestaan uit boomstammen en –stronken die uitdagen om als spring-, balanceer en klimaanleidingen gebruikt te worden. Bij de keuze van speeltoestellen is in overleg met Kinderland de voorkeur gegeven aan elementen die ook geschikt zijn voor kinderen  met een beperking. Langs de speelroute staan diverse zintuiglijke elementen en zijn afgestemd op kinderen met een visuele en auditieve beperking.

 

Zand- en waterspeelplaats

Als laatste vormt  een zand/waterspeelplaats een belangrijk speelelement in de centrale -en toegankelijke ontmoetingsplek.  Het is gedeeltelijk verhard aangelegd voor optimale toegankelijkheid voor kinderen die afhankelijk zijn van een rolstoel. Met de aanleg van het reliëf, de beplanting en de routing is de basisstructuur van de speelzone gereed. Het zal in de toekomst verder ontwikkeld worden naar de wensen en behoefte van de huidige -en de toekomstige bewoners in de nieuwbouw.

Op eenzelfde manier  staan er nog diverse speelelementen op het verlanglijstje die geschikt zijn om het samenspel in de toekomst verder te bevorderen. Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel