Project

Eerste stedelijke schooltuin leert kinderen voedsel verbouwen

Als we gezamenlijk onze steden duurzaam en gezond willen maken, moeten we starten bij de jongste generatie. Vanuit die gedachte heeft de Golden Bridges School in San Francisco plannen gemaakt om een ecologische tuin te realiseren waar de basisschoolkinderen kunnen leren voedsel te verbouwen.

Levend schoolgebouw

De stedelijke schooltuin bij de Golden Bridges School in de Mission Terrace wijk wordt de eerste van de Verenigde Staten. Zodra het project gerealiseerd is, zal de school een curriculum opstellen voor het leren van kinderen om voedsel te verbouwen. Architect Stanley Saitowitz van Natoma Architects tekent voor het ontwerp.


In het ontwerp wordt een ‘levend gebouw’ gepresenteerd dat bedolven is onder planten, van dak tot gevel. Dit gebouw, weggestopt tussen twee huisblokken zodat het niet aan een weg grenst, huisvest enkele klaslokalen en dient als verzamelruimte voor de buurt en docenten om de tuin te onderhouden.


De ligging van de schooltuin.
 

Klimaatbestendige school

Het groene gebouw dient voor diverse klimaatbestendige oplossingen, zoals ventilatie, water doorlating en geluidsreductie, maar ook om voedsel op te verbouwen. Tevens hoopt de school bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast, iets waar de wijk regelmatig mee kampt, door een bassin te creëren voor wateropvang. Het opgevangen water wordt vervolgens gerecycled en gebruikt voor de tuin.


De ruimte om de school heen wordt ingericht als een innovatieve leeromgeving. Ruim zeventig procent van deze omgeving, exclusief de groene daken, wordt een open ruimte om op te spelen, leren en verbouwen. In de tuin wordt ook plaats gereserveerd voor een keuken en eetruimte.


Plattegrond van de wijk waar de schooltuin in komt.


Voor meer informatie kunt u terecht op de
website van de Golden Bridges School .

Deel dit artikel