Product

Deze app kan onderhoud aan gebouwen voorspellen

Om alle gebouwen en woningen goed te onderhouden zijn innovatieve oplossingen nodig. VMRG, OCTO en Aeroscan ontwikkelen hierom de Facade Service Applicatie (FaSA). Dit is een platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door innovatieve middelen zoals sensoren, drones en kunstmatige intelligentie.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag gaat dit project subsidiëren vanuit het subsidieprogramma 'Kansen voor West'. Met deze applicatie wordt niet alleen de huidige situatie van gebouwen in kaart gebracht, ook kan de app door middel van algoritmes voorspellen hoeveel onderhoud de gebouwen in de komende jaren nodig gaan hebben. Bij de ontwikkeling van de app zijn ook verschillende corporaties betrokken. Zij zien de app als een manier om de betaalbaarheid van woningen te vergroten vanwege lagere onderhoudskosten. Dit is van belang voor het hergebruiken van producten en grondstoffen in een circulaire economie. 

De gemeente Den Haag is blij met de samenwerking van onderwijsinstellingen uit de Westland-regio. Wethouder Bruines zegt hierover: "Innovatieve startups die niet alleen nadenken over technologische vooruitgang, maar ook kijken naar de impact van innovatie op een betere wereld zijn erg inspirerend. FaSA heeft het onderwijs er in een vroeg stadium al bij betrokken om zo een betere aansluiting te vinden tussen een veranderende arbeidsmarkt en de noodzakelijke vernieuwing binnen het onderwijs. Hier kan de hele stad van profiteren."

In het subsidieprogramma 'Kansen voor West' hebben de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en de Randstad-provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland hun krachten gebundeld. Zo kan de Randstad uitgroeien tot één van de economisch sterkste grootstedelijke regio's in Europa. De subsidie van 'Kansen voor West' kom uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Deel dit artikel