Product

Samen sterk voor gezonde en veilige woningen

Tijdens Building Holland 2017 presenteerden ROCKWOOL en VELUX op hun gezamenlijke stand een nieuwe oplossing voor hellende daken op de woningmarkt; een oplossing die niet alleen energetisch hoog scoort, maar ook op het punt van gezondheid en veiligheid voor de bewoner.

Want juist op dat laatste punt wringt vaak de schoen, aldus Stephanie Geelen, directeur Marketing Communicatie bij ROCKWOOL B.V. “De voorschrijvende partijen focussen nog te vaak op de energetische prestaties van het gebouw met als gevolg dat het ten koste gaat van het comfort voor de eindgebruiker. Door nu de eindgebruiker centraal te zetten in het gebouwontwerp en nadruk te leggen op de thema’s gezondheid en veiligheid komt het beter in balans. Bij gezondheid gaat het om de prestaties van een gebouw op het gebied van binnenluchtkwaliteit, thermische en akoestische eigenschappen, visueel comfort en ruimtelijke kenmerken. Bij veiligheid gaat het om je beschermd voelen tegen externe invloeden en om je persoonlijke en sociale veiligheid, zoals maatregelen tegen klimaatextremen, criminaliteit, explosies en brand.”


Volgens Geelen is het geen toeval dat ROCKWOOL en VELUX elkaar op deze thema’s gevonden hebben: “Beide bedrijven houden zich al jaren met dit thema bezig. Bovendien zijn beide bedrijven van Deense origine en dat land is wereldwijd koploper in het vinden van een juiste balans tussen leefbaarheid en energieprestatie.”

Vier thema’s

Bij gezondheid en veiligheid zijn er volgens ROCKWOOL en VELUX vier thema’s: brandveiligheid, akoestisch comfort, daglicht en frisse lucht. Al die aspecten hebben een duidelijke invloed op de leefbaarheid in woningen. Zo is er in Europa zestig procent meer kans op depressie door het ontbreken van daglicht in gebouwen en is er veertig procent meer kans op het ontwikkelen van astmatische aandoeningen als men leeft in vochtige en beschimmelde woningen.


Op Building Holland zetten ROCKWOOL en VELUX gezamenlijk het belang van gezonde en veilige gebouwen voor de gebruikers centraal met een oplossing voor dit probleem: een model van een hellend dak met daarin verwerkt RockZero® Daksystemen van ROCKWOOL en een daglichtoplossing van VELUX. Geelen benadrukt dat, afhankelijk van de situatie bij een woning, er vanzelfsprekend ook gekozen kan worden om alleen het product van ROCKWOOL of alleen het product van VELUX toe te passen. “Het is niet een gezamenlijk ontwikkeld product, wel een gezamenlijk gepresenteerde oplossing, die sterk inzoomt op gezondheid en veiligheid voor de gebruiker zonder dat het ten koste gaat van de energetische prestatie.”

RockZero Daksystemen

RockZero Daksystemen bieden een zestal voordelen. Zo maakt het isolatiewaardes tot RC 10 mogelijk en zijn de geluidsisolerende prestaties in vergelijking met bijvoorbeeld sandwichelementen met hardschuim isolatie 7 tot 15 dB beter. Daarnaast zijn er geen koudebruggen omdat er eerst een drukvaste steenwol isolatielaag over de sporen wordt gelegd, zodat er een ononderbroken isolatielaag ontstaat. Een vierde voordeel is de hoge warmte-accumulatie waardoor in de winter de warmte in de woning behouden blijft en het in de zomer aangenaam koel is. Omdat ze bovendien luchtdicht en dampopen zijn, houden ze enerzijds warmte vast en voeren ze anderzijds vocht op een natuurlijke manier af. Daardoor ontstaat een gezonder binnenklimaat. Het laatste voordeel is een standaard brandwerendheid van zestig minuten.


Gezond binnenklimaat door VELUX dakramen

Om de ruimte onder het (energieopwekkende) dak als slaap-, werk- of badkamer te kunnen gebruiken, wordt in RockZero Daksystemen een VELUX dakraam geïntegreerd. Naast een hoge thermische isolatie en geluidwerende eigenschappen zorgt het dakraam voor voldoende daglichttoetreding en frisse lucht. “Verschillende onderzoeken hebben wetenschappelijk aangetoond dat daglicht essentieel is voor de gezondheid van mensen, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit is in de woonomgeving de komende jaren extra urgent in verband met de vergrijzing: oudere mensen hebben meer daglicht nodig om dezelfde activiteiten te kunnen ontplooien als jongeren, terwijl jongeren juist weer voldoende daglicht nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Onderzoek laat zien dat de leerprestaties van jongeren vijftien procent verbeteren als zij in een gebouw met een gezond binnenklimaat verblijven,” aldus Marcel Vreeken, Manager Public Affairs van VELUX Nederland.


Bij frisse lucht gaat het met name om het openen van ramen zodat er snel geventileerd kan worden. Oververhitting in de zomermaanden is een steeds groter wordend probleem in de goed geïsoleerde woningen. Door het toepassen van dakramen kan middels ‘nachtkoeling’ in de zomer oververhitting worden teruggedrongen. Om het binnenklimaat van gebouwen nog eenvoudiger gezond te houden is het vanaf eind 2017 mogelijk om met behulp van apps producten aan elkaar te koppelen. Sensoren en motoren in de ramen, zonweringen en rolluiken kunnen dan actief reageren op het veranderende binnen- en buitenklimaat. Met deze smartbuilding oplossingen wordt het binnenklimaat voor de bewoner zorgeloos geregeld.

Nieuwbouw en renovatie

De prefab oplossing die ROCKWOOL en VELUX presenteren is interessant voor individuele woningen met een hellend dak, maar ook voor seriematige toepassing bij rijtjeshuizen. Daarmee wordt het ook een aantrekkelijke optie voor woningcorporaties. De toepassing is zowel interessant voor nieuwbouw als voor renovatie. Geelen: “Bij renovatie is het een aantrekkelijke optie omdat het prefab is, waardoor bewoners niet langer dan nodig tijdelijk elders onderdak moeten vinden. Bovendien zijn er bij isolatiewaardes tot RC 10 geen constructieve aanpassingen nodig.”


In 2016 zijn de eerste projecten met deze oplossing gerealiseerd en voor 2017 staan er nieuwe projecten op stapel. VELUX en ROCKWOOL zien veel mogelijkheden voor deze toepassing in de woningmarkt. Geelen: “In feite is het altijd mogelijk om voor de bewoners een comfortabele, veilige en gezonde leefruimte onder het hellende dak te realiseren.”


Dit artikel verscheen in de Building Holland special van Stedebouw & Architectuur.

Deel dit artikel