Nieuws

Nieuwe inrichting Amsterdam zet aan tot bewegen

De gemeente Amsterdam zet nog meer in op bewegen. Onlangs stelde het college de nota Amsterdamse Beweeglogica vast.

De stad wordt zodanig ingericht dat Amsterdammers meer gaan bewegen. Concreet betekent dat autoluwe buurten, brede stoepen waar op gespeeld kan worden, meer open zwemwater, voorzieningen voor sporten in de openbare ruimte en alternatieve fietsroutes. In gebouwen worden bovendien trappen beter zichtbaar gemaakt dan de lift.


Wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport, Eric van der Burg: “Bewegen leidt tot verlenging van het aantal gezonde jaren dat we leven, minder kans op obesitas, minder schooluitval, betere resultaten op school, lagere zorgkosten, en minder ziekteverzuim op het werk. Lang niet alle Amsterdammers bewegen nu voldoende. Eén op de drie Amsterdamse volwassenen voldoet niet aan de landelijke beweegnorm van 30 minuten per dag. En één op de vijf kinderen in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas, hiervan zijn 2500 kinderen zelfs morbide obese. Dat kan en moet beter. Belangrijk dus om logische beweegmomenten zoals van en naar school te stimuleren. De inrichting van de stad helpt hierbij.”
 

De stad is een speeltuin

De Amsterdamse Beweeglogica is geïnspireerd op de Active Design Guidelines van New York. Stadsmakers krijgen hiermee meer houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Daarbij wordt rekening gehouden met Amsterdammers voor wie bewegen niet even makkelijk is.  Vertrekpunten van de Beweeglogica zijn: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de stad is een speeltuin en in gebouwen wordt niet stilgezeten.


Momenteel wordt al hard gewerkt aan Amsterdam als Bewegende Stad, onderdelen van de Beweeglocatie worden toegepast en getest.  Van der Burg: “De Bewegende Stad is een lerende aanpak. We experimenteren op verschillende plekken in de stad. In de H-buurt in Zuidoost hebben we kinderen speeltuinen laten beoordelen; wat zijn leuke speeltuinen om naartoe te gaan en welke niet? En ze hebben hun ‘droomspeeltuin’ getekend. Dit gebruiken we bij het ontwerp van nieuwe openbare ruimte en speelplekken.”


EK Atletiek

Ook grote sportevenementen worden gebruikt om de Amsterdammer te inspireren zoals de EK Atletiek 2016. Op dit moment zijn in de stad verschillende atletiekonderdelen in de openbare ruimte te beoefenen. Er liggen verspreid door de stad sprintbanen, kogelstootringen, verspringbakken, etc. Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel