Nieuws

Debatsessies Week van de Openbare Ruimte

Een nieuw onderdeel van De Week van de Openbare Ruimte zijn de debatten in de Exposantenruimte. Interactieve sessies over actuele onderwerpen, met participatie als rode draad. Aan de orde zijn onder meer participatiecasussen uit Venray, Geldermalsen, Utrecht, Amsterdam, debatten over kwaliteitsbewaking, verhoudingen overheid en maatschappij en wachtlandschappen.


De Debatsessies vinden plaats in Klein Vanenburg waar ook het plenaire gedeelte van de Themadagen wordt gehouden en waar de exposanten aanwezig zijn. Elk debat kent een vaste opzet:

-       Welkom door de debatleider(s)

-       Inleiding op het thema door een of meer sprekers

-       Toelichting van de stellingen

-       In kleinere groepen debatteren over de stellingen

-       Plenair terugkoppelen van de conclusies

Voor een overzicht van de debatten verwijzen we u graag naar het bijgaandeThemadagprogramma.

Gratis boek bij deelname aan een Debatsessie

Om 11.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur worden elke dag drie verschillende debatsessies georganiseerd onder leiding van Mark Verhijde en Maarten Bosman, auteurs van het boek ‘Regel die burgerinitiatieven’. Deelnemers aan de debatten krijgen gratis een exemplaar ter waarde van € 25,- van de auteurs uitgereikt.

Programmaperthemadag.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download



Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel