Nieuws

Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen

SBRCURnet heeft de vernieuwde handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen gepubliceerd. Het gaat om een ingrijpende herziening van de publicatie uit 2005. De nieuwe uitgave is geheel up-to-date met de huidige inzichten op het gebied van brandveiligheid en afgestemd op de Nederlandse en Europese regelgeving.

 

Brandweerdoctrine

Bij het opstellen van deze publicatie is rekening gehouden met de nieuwe brandweerdoctrine die recent is ontwikkeld door Brandweer Nederland en waar het zogenoemde kwadrantenmodel voor brandrepressie onderdeel van uitmaakt. Dit risicomodel voor de brandweerinzet heeft als belangrijkste uitgangspunt dat de grootte van de brand en de daarbij behorende bezwijkkans van (delen van) een hoog gebouw bepalen op welke wijze de brandweer zijn inzet zal plegen om de brand te bestrijden.

 

Doelgroepen

De bedoeling van deze handreiking is de consensus te bevorderen bij alle betrokken partijen over het noodzakelijke niveau van brandveiligheidsmaatregelen. De handreiking richt zich op gebouwen met een hoogte tussen 70 en 200 meter. Kantoorgebouwen, maar ook hotels en woongebouwen. De publicatie geeft ontwikkelaars van bouwplannen, het bevoegd gezag en de brandweer een uniform kader bij het ontwikkelen respectievelijk toetsen van brandveiligheidsvoorzieningen in hoogbouw.

 

Bestellen

De ‘Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen’ (644.14) is verkrijgbaar bij SBRCURnet voor € 125,00 tot 1/9, daarna voor € 145,00 (excl. BTW en verzendkosten).

 

In lijn met de handreiking wordt op 20 november tijdens een middagbijeenkomst ingegaan op hoe u de brandrisico's voor hoogbouw samen kunt regelen. De bijeenkomst  vindt plaats op de 37e verdieping van Nationale Nederlanden in Rotterdam.

 


 

Deel dit artikel