Nieuws

Het lukt niet om alle sociale huurwoningen op tijd te verduurzamen

Het gaat woningcorporaties in Nederland niet lukken om in 2020 voldoende woningen energiezuinig te maken. De doelstelling dat al sociale huurwoningen in 2020 energielabel B moeten hebben, kan dus in de prullenbak.

Dat is de conclusie van Finance Ideas, die in opdracht van branchevereniging voor corporaties Aedes een rapport opstelde. Finance Ideas onderzocht de meerjarige investeringsplannen van corporaties en de geplande renovaties. Alle woningcorporaties spraken in 2013 af dat alle woningen in 2020 energielabel B moesten hebben. De plannen werden vastgelegd in het Energieakkoord. De doelstelling blijkt vier jaar later een onhaalbare kaart. Sterker: volgens de onderzoekers kan de doelstelling pas in 2030 gehaald worden.

Er moet meer geld bij

Het is niet zo dat de woningcorporaties geen actie ondernemen om de doelstelling te behalen. De komende jaren wordt 10 miljard euro uitgetrokken om energie slurpende woningen te verbouwen. Niet genoeg, schrijft Finance Ideas. Er moet minstens 5,9 miljard euro bij om alle woningen van energielabel B te kunnen voorzien. Duizelingwekkende en niet zomaar op te hoesten bedragen, die maken dat volgens de huidige vooruitzichten slechts 117 van de 334 onderzochte corporaties de duurzaamheidsdoelstelling behalen.

Druk met Woningwet

Vooral in grote steden valt het verduurzamen van sociale huurwoningen zwaar. Woningcorporaties hebben in Nederland 2,3 miljoen woningen, 30 procent van de Nederlandse woningmarkt. De uitstoot van alle huishoudens is op jaarbasis zo’n vier ton aan CO2, voornamelijk door stoken. Aedes-voorzitter Marnix Norder reageert in Trouw dat de corporaties zich de afgelopen jaren vooral hebben beziggehouden ‘met de nieuwe Woningwet en de daarbij horende ingrijpende reorganisaties’.

Deel dit artikel