Nieuws

Achterhaald en overbodig

De Tweede Kamer behandelde donderdag 29 januari jl. twee initiatiefwetsvoorstellen over betaald parkeren per minuut. Deze wetsvoorstellen zijn achterhaald en daarmee overbodig vindt de VNG, omdat parkeerders al bijna overal via belparkeren per minuut kunnen betalen.

Omdat bij een aantal fracties in de Tweede Kamer nog vragen bestaan over de mogelijke, vooral praktische, gevolgen van de wetsvoorstellen voor de tarieven in parkeergarages en bij straat-parkeren, heeft de VNG een kort aanvullend onderzoek onder een deel van haar leden uitgevoerd.


Tarief stijging?

Verwacht u dat door invoering van betalen per minuut de tarieven in de parkeergarages zullen stijgen, omdat de exploitanten een eventueel exploitatieverlies door deze manier van betalen zullen willen compenseren?
De meerderheid van de gemeenten geeft aan te verwachten dat exploitanten van parkeergarages een eventueel exploitatieverlies als gevolg van betaald parkeren per minuut zullen compenseren door een stijging van de tarieven. Het politieke standpunt bij gemeenten is veelal dat de parkeerexploitatie volledig gedekt moet worden uit de parkeeropbrengsten. Als deze lijn wordt doorgezet, is een tariefsverhoging te verwachten. 
Overigens heeft de gemeente Alkmaar in 2013 al betaald parkeren per minuut ingevoerd. Dit heeft inderdaad geleid tot verhoging van de tarieven in de parkeergarages en als gevolg daarvan verhoging van de tarieven van straat parkeren. 


Straatparkeren duurder?

Heeft uw gemeente parkeerbeleid waarbij tarieven voor straat parkeren hoger zijn dan de tarieven voor parkeren in garages, om zo het gebruik van parkeergarages te stimuleren en/of de auto’s zoveel mogelijk van straat te halen?
Vrijwel alle gemeenten voeren een beleid waarbij de tarieven voor straat parkeren hoger zijn dan de tarieven in parkeergarages.
Doelen van dit beleid zijn:

  • Stimuleren van het gebruik van parkeergarages;
  • Verminderen van straat parkeren, zodat er ruimte is voor extra verblijfskwaliteit op straat;
  • Bevorderen doorstroming bij straat parkeren;
  • Voorkomen onnodig zoekverkeer en behoud van leefbaarheid in de stad;
  • Beschikbaar maken van parkeerplaatsen op straat voor centrumbewoners in de
  • avonduren;
  • Voorkomen van overlast in de avond en nacht. 

 

Lees hier het volledige onderzoek van de VNG.

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel