Nieuws

Veilige schoolomgeving door participatieproject

Wethouder Stolk heeft op donderdag 25 juni samen met schooldirecteur Bommel en een aantal schoolkinderen het eerste Dick Bruna verkeersbord bij basisschool De Schakel onthuld. Onder toeziend oog van tientallen kleuters en pers werd hiermee de samenwerking tussen de gemeente Woerden en de school op het gebied van verkeersveiligheid bekrachtigd. Op een aantal invalswegen van de schoolomgeving worden de komende dagen nog meer attentieborden geplaatst.

Het college van Burgemeester en Wethouders stemde vorige maand in met het voorstel van basisschool KBS De Schakel om de Dick Bruna borden te mogen plaatsen. Vanaf nu hanteert Woerden de borden uit het Leer in het Verkeer-programma als standaard om schoolzones te accentueren. De gemeente kiest hiermee voor een uniform beleid, wat de herkenning bij de automobilisten moet bevorderen.

 

Veiligheid boven alles

De onveilige verkeerssituaties in de schoolomgeving waren schooldirecteur Wouter Bommel een doorn in het oog. Met het laten plaatsen van de verkeersborden, die de weggebruikers alert moeten maken op de verkeerssituatie, gaat dan ook een lang gekoesterde wens in vervulling: “De veiligheid van de kinderen gaat boven alles.”

 

Verkeersprogramma

Naast het laten plaatsen van de verkeersborden, wil KBS De Schakel, wanneer daar middelen voor zijn, starten met het verkeersprogramma Leer in het Verkeer dat ontwikkeld is voor peuters en kleuters. Het effect van de attentieborden wordt versterkt doordat in het lesmateriaal ook gebruik is gemaakt van de tekeningen en versjes van Dick Bruna. Het veelzijdige Leer in het Verkeer-pakket spreekt alle partijen (kinderen, ouders, school en gemeente) aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen.

 

De gemeente wil de scholen en kinderdagverblijven stimuleren om aandacht te geven aan de verkeersveiligheid in de eigen schoolomgeving. Geheel passend binnen de participatie-samenleving, schaffen de instellingen de materialen zelf aan en verzorgt de gemeente de plaatsing van de borden. Alle kinderdagverblijven en scholen in Woerden mogen deze borden van Leer in het Verkeer laten plaatsen.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel