Nieuws

Andere efficiënte manier van parkeren

Autoparkeren, in de vorm van huis, parkeerplaats voor de deur en parkeerruimte voor visite, is niet meer van deze tijd. “We gaan steeds meer toe naar andere efficiënte manieren van parkeren”, stelt Ineke Spapé, directeur bij SOAB en docent aan de NHTV. “Wonen, mobiliteit, parkeren en omgeving vormen een integraal geheel dat ook zo benaderd moet worden.” Dat levert meer ruimte op voor groen, lagere woonlasten en is duurzaam.

Pilot in Breda

Spapé werkt in opdracht van de gemeente Breda en woningcorporatie WonenBreburg aan een pilot rond een nieuwbouwcomplex. De woningcorporatie wil de woonlasten reduceren door onder meer de huurders een mobiliteitsaanbod te doen en te besparen op de kosten van de aanleg van dure parkeerplaatsen. 

Automobiliteit en (privé)parkeren wordt vervangen door meer duurzame vormen van mobiliteit, het delen van mobiliteit en minder parkeerruimte. Deelmobiliteit is voor een aantal leefstijlgroepen al vanzelfsprekend, de ontwikkeling in deze nieuwe wijk speelt daarop in.


Diep het onderwerp uit op de Nationale Parkeerdag

Is deze manier van denken ook voor uw gemeente interessant?  Met welke disciplines moet samen gewerkt worden? En spreken die dezelfde taal? Spapé geeft u in haar workshop op de Nationale Parkeerdag, 17 juni aanstaande, tips hoe u met deze vraagstukken kunt omgaan en wat uiteindelijk de winst zal zijn op onder meer het gebied van milieu, bereikbaarheid en kwaliteit openbare ruimte.


Klik hier voor meer informatie over de Nationale Parkeerdag – 17 juni 2014  in Zwolle.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel