Nieuws

Op zoek naar een nieuwe manier van wonen

Startup Thorb intoduceert de challenge‘#Reinvent the habitat’ om daarmee nieuwe manieren van huizen bouwen te ontdekken. Iedereen met een bijzonder idee kan meedoen. Uitgangspunt is dat er vooral wordt afgeweken van het traditionele wonen en er nieuwe manieren van wonen ontstaan. De inschrijfperiode loopt van 28 november 2017 tot en met 31 januari 2018. De focus van de nieuwe woningen ligt op het woongeluk van de bewoner.

Drie winnaars

Uiteindelijk kiest de jury, bestaande uit werknemers van BAM Wonen, AM, Eigen Haard en Thorb, drie winnende concepten die hun project verder mogen ontwikkelen. “De eerste woningen verwachten we in april 2018 te realiseren”, vertelt Rick van den Bos van Thorb. “Hiervoor is grond gereserveerd bij de Green Village in Delft en er is een grote launching customer die, bij succes, toegezegd heeft zich meerjarig en voor grote aantallen huizen te committeren.

Weinig ruimte voor innovatie

Van den Bos legt uit waar de focus ligt: “Het betaalbaar houden van wonen is een uitdaging en dat is vooral te wijten aan het gebrek aan innovatie. Wij zijn van mening dat het produceren van huizen de helft goedkoper kan.”

Onderzoek

Thorb liet marktonderzoeksbureau Motivaction een marktonderzoek doen dat representatief is voor de Nederlandse bevolking. Hierin werd getoetst of de huidige woningen nog wel voldoen en wat woongeluk voor de Nederlander precies inhoudt. Uit dit onderzoek blijkt dat er negen factoren zijn die het woongeluk bepalen. Voorbeelden van deze factoren zijn locatie, privacy en sociale contacten. Van alle geluksfactoren is wooncomfort het meest bepalend voor de mate waarin mensen zich thuis voelen in hun woning. Ook privacy en financiën zijn erg belangrijk voor het vaststellen van het woongeluk.

Een 7,5 voor woongeluk

Volgens de resultaten van het onderzoek komt het algemene woongeluk bij de gemiddelde Nederlander uit op een 7,5. “Maar als 40 procent van je inkomen opgaat aan wonen, moet dat eigenlijk een 9 of een 10 zijn”, stelt Van den Bos. “Nu we middels het onderzoek hebben waargenomen waaraan een huis moet voldoen op het gebied van woongeluk, kunnen we dat model als uitgangspunt gebruiken bij het innoveren.”

Online status checken

De beoordeling van de inzendingen van de ontwerpwedstrijd wordt vastgesteld aan de hand van de negen geluksfactoren die uit het onderzoek naar voren komen. Daarbij kunnen de deelnemers gedurende de challenge hun concept ook online toetsen aan deze wensen van de consument.  


Aanmelden voor de ontwerpwedstrijd kan op de
website.

 

Deel dit artikel