Nieuws

Wat is de invloed van sedimentatie op het riool?

Slibopbouw kan invloed hebben op het functioneren van het riool. Hier is echter nog maar weinig over bekend. Gemeente Bergen heeft in samenwerking met Tauw onderzoek gedaan naar de invloeden van sedimentatie. Observatie met het 'glazen riool' in een gemengd rioolstelsel heeft tot nieuwe inzichten geleid.

Die nieuwe inzichten leveren een kostenbesparing op bij het beheer en onderhoud van het riool. De gemeente Bergen stelt het 'glazen riool' nu ter beschikking aan andere gemeenten. Het gedrag van sedimentatie in een riool is onderhevig aan allerlei processen, waarover tot op heden nog maar weinig bekend is. Goed onderzoek is lastig, omdat het riool ondergronds zit. De gemeente Bergen wilde meer inzicht in de invloed van sedimentatie op het functioneren van het riool. Tauw ontwikkelde daarom een 'glazen riool', een unieke meetopstelling.

Inzicht in frequentie van beheer en onderhoud

Om slibopbouw in de rioleringen zo veel mogelijk te beperken, wordt bij het ontwerp van een riool rekening gehouden met bepaalde vuistregels. Desondanks blijkt in de praktijk dat slibopbouw op veel locaties optreedt. Doel van het onderzoek met het ‘glazen riool’ is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van sediment in rioleringen. Dit geeft mogelijk ook nieuw inzicht in de gewenste frequentie van beheer en onderhoud.

Transparante buis

De meetopstelling bestaat uit een put waarin het bestaande riool is vervangen door een twee meter lange transparante buis (zie foto). De monitoringsapparatuur in de put bestaat uit een camera met verlichting die (afhankelijk van de waterhoogte) elke 5 of 15 minuten opnames van de buis maakt en daarmee de dikte van de sedimentlaag vastlegt. Uit analyse van de opnames op de locatie in Bergen blijkt dat er op droge dagen en op dagen met geringe neerslag (minder dan 10 mm/dag) geen grote verandering optreedt in de dikte van de sedimentlaag. Bij hevige neerslag (meer dan 10 mm/dag) is de kans aanwezig dat het sediment wegspoelt. Gemiddeld spoelde het op deze locatie 10 keer per jaar weg. Na het wegspoelen bouwt de laag zich in enkele dagen weer op tot de zogenoemde ‘evenwichtssituatie’.


Besparing van 35.000 euro

De gemeente Bergen is door het glazen riool - en aanvullend praktijkonderzoek - tot de conclusie gekomen dat bovengenoemd proces in de meeste rioolstrengen van haar beheergebied plaatsvindt. De gemeente heeft daarom besloten om voortaan weinig tot geen preventieve reinigingen meer uit te voeren. De gemeente bespaart met de herziening van haar beleid ruim 35.000 euro per jaar.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel