Nieuws

Amersfoort laat parkeereis binnenstad vervallen

De visie van de gemeente Amersfoort hoe om te gaan met de beleidsregels ten aanzien van parkeernormen is gewijzigd. Voortaan laat men de parkeereis voor functiewijzigingen vervallen in de binnenstad; deregulering en meer gebruik maken van bestaande parkeerplaatsen is in de ogen van de gemeente meer van deze tijd.

De gemeente wil voor de binnenstad bij alle functiewijzigingen kijken naar de huidige situatie en niet meer blindvaren op eerder gemaakte regels. “Dereguleren en los durven laten”, waren de woorden van Walter Prot van de gemeente Amersfoort. De visie hoe men in de binnenstad omgaat met parkeren is daadwerkelijk gewijzigd. Alleen voor Wonen wil de gemeente wel meer zekerheid houden, maar ook dat kan al geruime tijd zonder parkeereis, met het vervallen van het recht op een parkeervergunning. “We willen niet meer alles volledig dichtgeregeld hebben”, geeft Prot aan.


Ruimere parkeervrijstelling

De nieuwe regels bieden dus een ruimere parkeervrijstelling voor ontwikkelingen in de binnenstad, zolang parkeergarages voldoende vrije parkeerruimte hebben. Ook kleine ontwikkelingen in de hele stad worden vrijgesteld.

Met de gewijzigde aanpak wil de gemeente de verantwoordelijkheid voor het oplossen van een eventuele parkeervraag vooral terugleggen bij de initiatiefnemer, zonder dat juridisch vast te leggen.  Op die manier kunnen ontwikkelingen doorgang vinden, en struikelen ze niet op het parkeervraagstuk.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel