Nieuws

IKC De Geluksvogel: digitale wereld als uitgangspunt bij ontwerp

Twee reeds bestaande scholen in Maastricht gaan samenvoegen tot één school: IKC de Geluksvogel. Hiervoor is een nieuwe, bijzondere locatie gekozen, die de onsamenhangende sociale structuur van twee buurten moet versterken. De school introduceert bovendien een nieuw digitaal educatiesysteem waarin milieu, natuur en duurzaamheid centraal staan.

Om de digitale en virtuele aard van het nieuwe lessysteem – en onze hedendaagse cultuur als geheel – te reflecteren, is bij de Geluksvogel een bakstenen element in de gevel verwerkt. Hier staan willekeurige berichten op in binaire taal. De gevel fungeert in dit geval vooral als boodschapper van de digitale wereld. Dit gebeurt indirect, doordat de bakstenen in onregelmatige patronen zijn aangebracht.

 

 

 ©Daan Dijkmeijer en UArchitects

 

©Daan Dijkmeijer en UArchitects

 

©Daan Dijkmeijer en UArchitects


De IKC heeft een kleuterschool, een gymzaal, een basisschool en een bibliotheek. Zowel het curriculum als het schoolgebouw zijn niet ontworpen vanuit het traditionele onderwijssysteem, maar vanuit de opvatting dat iedereen vrij gebruik kan maken van de verschillende ruimten. Zo is de school niet ingericht met gesloten klasruimtes, maar als open ruimten die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit staat voor de opvatting dat onderwijs niet moet worden beperkt door muren en deuren, maar dat dit zelfs buiten in de speeltuin kan worden voortgezet. 

 
Integraal Kind Centrum

Een IKC (Integraal Kind Centrum) is een onderwijsvoorziening voor kinderen van 0-12 jaar. Daarmee zit de kleuterschool op dezelfde plek als de basisschool en kan er ook op dezelfde plek worden gegymd. 

Eerder schreef Stedebouw & Architectuur al over de top 10-IKC’s in Nederland.

Deel dit artikel