Nieuws

Sneller met de auto van A naar B in de regio Stedendriehoek

Onverwachts in een file komen. Rondjes rijden door de stad om een vrije parkeerplaats te vinden. Herkenbaar? Vast wel, want elke automobilist maakt dit geregeld mee. Maar gelukkig kan het ook anders. Namelijk door Intelligente TransportSystemen (ITS) in te zetten. In de afgelopen maanden heeft Slim Reizen Stedendriehoek hier heel wat meters mee gemaakt. Een overzicht.

Als automobilist krijgt u op allerlei manieren informatie om uw route te plannen. Bijvoorbeeld via een routeplanner op de smartphone of computer, een navigatiesysteem in de auto en de matrixinformatieborden langs de weg. De toepassing van dit soort informatie- en communicatietechnologieën heet ook wel ITS. De regio Stedendriehoek heeft haar ITS-informatie in het afgelopen jaar geactualiseerd, gekoppeld aan de informatie van andere regio’s en vrijgegeven. Met als doel dat weggebruikers op een veilige, snelle manier van A naar B kunnen reizen. Deze vrijgegeven informatie kunnen bedrijven bijvoorbeeld gebruiken om hun navigatiesystemen te updaten of nieuwe apps te ontwikkelen. Drie voorbeelden van wat in de Slim Reizen Stedendriehoek is bereikt in de afgelopen maanden:


1.Welke parkeergarage heeft nog plek?

Hoeveel plekken zijn er nog vrij in een parkeergarage, wat zijn de tarieven, is er een oplader voor de e-auto? De gemeente Deventer heeft deze gegevens van haar garages vrijgegeven. De app TimesUpp (alleen voor iPhones) gebruikt deze informatie sinds december 2014. Met deze app hoeft men in Deventer dus niet meer te zoeken naar een parkeerplaats, want men ziet hoeveel plaatsen elke garage nog vrij heeft. Apeldoorn geeft de gegevens van haar parkeergarages later in 2015 vrij.


2.Beter omleiden bij evenementen en incidenten

De wegen in deze regio hebben meerdere wegbeheerders (‘eigenaren’): twee provincies (Overijssel en Gelderland), gemeenten en Rijkwaterstaat. Zij willen het verkeer zo goed mogelijk kunnen (om)leiden bij files of evenementen. Dat gaat het beste als ze goed samenwerken. Die samenwerking is in 2014 geoptimaliseerd. Er zijn afspraken gemaakt over scenario’s: hoe leiden we verkeer om bij een incident of evenement en hoe passen we de verkeerslichten hierop aan. Ook zijn alle verkeersmanagementsystemen gekoppeld (systemen die automatisch onder andere de verkeerslichten en matrixborden bedienen). Wat merkt de reiziger daarvan? Bij een incident of evenement wordt men nu sneller en gemakkelijker omgeleid. Bijvoorbeeld omdat de stoplichten van de omleidingsroute langer op groen blijven staan.


3.Precieze start- en einddatum wegwerkzaamheden

In de file komen omdat wegwerkzaamheden uitlopen, dat vindt niemand leuk. Helaas gebeurt het wel, omdat tot voor kort alleen de geplande start- en einddatum door werden gegeven. Vorig jaar is er een systeem geïntroduceerd waarbij aannemers van de werkzaamheden per sms de precieze datums melden. Het is nu aan de routeplanners en andere informatiesystemen om deze informatie over te nemen. Zodat de automobilist bijvoorbeeld weet dat hij eerder van huis moet, omdat de routeplanner aangeeft dat er langer aan de weg wordt gewerkt dan gedacht.


En de toekomst?

Er is al heel wat verbeterd, maar het kan altijd nog beter. Daarom wil Slim Reizen Stedendriehoek de komende jaren onder andere met de volgen de projecten aan de slag:


1.Betere verdeling van verkeer op de afritten van snelwegen. 

Mensen die de weg naar Deventer niet kennen, pakken al snel de eerste afrit van de snelweg (nummer 23) om er te komen. Terwijl de route vanaf de volgende afslag (24) ook prima kan. Slim Reizen Stedendriehoek wil informatie verzamelen en vrijgeven over hoe druk het is op de vervolgroutes na deze en andere snelwegafritten. Zodat de automobilist geadviseerd kan worden om een alternatieve afrit te nemen als het op één route erg druk is.


2.Ook gegevens van parkeren op straat verzamelen en vrijgeven.

Of er plek vrij is in een parkeergarage is makkelijk te meten dankzij de slagbomen. Op straten en pleinen zonder slagbomen moet dat op een andere manier gemeten worden. Daarom wil de gemeente Deventer met een pilot onderzoeken of ook op straat kan worden geregistreerd waar er parkeerplekken vrij zijn.


Onderdeel van Beter Benutten

De acties van Slim Reizen Stedendriehoek met ITS zijn natuurlijk ook interessant voor de rest van Nederland. Daarom wisselt Slim Reizen Stedendriehoek een groot deel van de ideeën en succesverhalen uit in het programma Beter Benutten. In dit programma nemen Rijk, regio’s en bedrijfsleven samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.
Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel